Vlada dala saglasnost Upravi za šume za raskid ugovora sa Vektrom Jakić

0
233

Vlada Crne Gore je dala saglasnost Upravi za šume da raskine ugovor o koncesiji sa kompanijom „Vektrom Jakić“ iz 2007. godine jer je prekršila čak pet obaveznih stavki iz ugovora i to u dužem vremenskom periodu.

Kako se navodi u dokumentu Uprave za šume „Vektra Jakić“, u vlasništvu biznismena Dragana Brkovića, za koncesije za korišćenje šuma duguje 2,4 miliona eura, a dio tog duga počinje još od 2015 godine.

Drugi razlog za raskid je što kompanija, kako je navedeno, u kontinuitetu krši odredbe o izgradnji i održavanju šumskih puteva jer je umjesto da izgradi 155 kilometara šumskih puteva a izgradila je ukupno 35 kilometara.

Treća prekršena stavka iz ugovora je što „Vektra Jakić“ nije preduzimala obavezne mjere na zaštiti zdravlja šume. Kako je navedeno, zbog napada insekta potkornjaka osušeno je 80 hiljada kubika šume.

„Vektra Jakić“ je morala ukloniti sva zaražena stabla, ali je uklonila samo 25 hiljada kvadrata što je, kako navode iz Uprave za šume, stvorilo opasnost za širenja bolesti na ostale dijelove šume.

„Vektra Jakić“ je prekršila obaveze o uzgoju nove šume na mjestu posječene. Prema navodima Uprave za šume kompanija je od početka trajanja ugovora trebala zasaditi 3.143 hektara novih šuma, a zasadio je svega 319 hektara odnosno ispunila je svega 10,1 odsto svoje obaveze.

Brkovićeva kompanije ni u jednoj godini trajanja ugovora nije koristile nedrvne proizvode iz šume iako je i za to imala ugovorenu obavezu.

„Uvažavajući nesporne dokaze da je koncesionar u kontinuitetu kršio odredbe ugovora od 17.04.2007 godine, kao i činjenice da ne postoji mogućnost otklanjanja štetnih posljedica koje su nastupile implementacijom ovog ugovora, predlažemo da se isti raskine“, navedeno je u predlogu Uprave za šume kojeg je potpisao njen direktor Nusret Kalač.

Prema podacima Poreske uprave „Vektra Jakić“ za koncesije, poreze i druge dažbine duguje preko devet miliona eura. Poreska uprava je u decembru prošle godine sa ovom kompanijom raskinula ugovor o reprogramu poreskih obaveza, ali nije predloženo uvođenje stečaja.

Vektra Jakić ima oko 180 zaposlenih sa ugovorom, kojima duguje više mjesečnih zarada.