Profesor Došljak:Ovo je knjiga uklanjanja predrasuda

0
127

Piše:  prof. dr Draško Došljak

Vesna Delić, doktorka antropologije, autorka je leksikona „Romski pojmovnik“, čiji je izdavač Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina. U leksikonu su obrađena 64 pojma koji se odnose na Rome. A Romi predstavljaju  „specifičnu, hijerarhijski kompletno struktuiranu integralnu jezičku zajednicu, razdijeljenu na brojne odvojene grupe (koje su ponekad suprotstavljene jedna drugoj), subgrupe i metagrupe sa sopstvenim etničkim i kulturnim karakteristikama i različitim nivoima ‘romskog’ identiteta. Svi Romi dijele dva osnovna nivoa identiteta: ‘širi’ nivo koji označava pripadnost zajednici koja uključuje sve Rome svijeta, a koji je zasnovan na predstavama o zajedničkom porijeklu, određenim kulturološkim elementima i romskom jeziku; i ‘uži’ nivo kojim se ističe romskost i etnicitet na osnovu pripadnosti posebnim, kroz duži vremenski period, konstruisanim grupama“.

U leksikonu je dr Vesna Delić dala objašnjenja za sljedeće pojmove i sintagme: Rom, Romkinja, Porijeklo Roma, Migracija Roma, Migracione struje Roma, Romi na Balkanu, Romi uCrnoj Gori, Romski entonimi, Cigani, Gipsy (Džipsi), Konstruisanje romskih grupa, Romske grupe na prostoru bivše Jugoslavije, Romske grupe u Crnoj Gori, Kovači, Mađupi, Egipćani, Aškalije, Arlije, Romi – Muslimani, Čergari, Gabelji, Raseljeni Romi i Egipćani u Crnoj Gori, Stanovanje Roma, Romska mahala, Broj Roma u Crnoj Gori, Status Roma, Međunarodna unija Roma, Kongres Roma, Romska himna, Romska zastava, Slogan roma, Dan Roma, Romski savjet, Dekada Roma, Strategija za poboljšanje položaja Roma, RAE, RE, Ekonomski položaj Roma u Crnoj Gori, Društveno uređenje Roma u Crnoj Gori, Tradicija Roma, Kultura Roma – Romanipe, Romano kris – Romski sud, Romologija, Romistika, Romskijezik (Romani chib), Standardizacija romskog jezika, Međunarodni Dan romskog jezika, Romski sakralni praznici, Ederlezi ( Đurđevdan), Vasiljica, Tetkica Bibija,  Religija Roma, Doprinos Roma kulturama naroda u okruženju, Flamenko, Tradicionalna romska nošnja, Gadžo, Odnos većinskog stanovništva prema Romima, Predrasude i stereotipi, Anticiganizam (Antigypsyismi), Holokaust – Samudaripen, Sinti, Dan otpora Roma, Crnogorski Romi u Narodnooslobodilačkoj borbi.

Objašnjenja pojmova koji se tiču Roma i etničkih zajednica koje vezujemo za njih, a koja je studiozno obradila i prezentovala u ovoj knjizi dr Vesna Delić, od praktične su važnosti za bolje poznavanje Roma, naših komšija sa kojima dijelimo jedan prostor i vrijeme. Govoreći o Romima, dr Momčilo Lutovac je zapisao: „To je živalj koji trpi sve narode i živi u raznim narodima. Podnosi sve što ga snađe u vremenu i prostoru bilo kako i od bilo koga , bez pomisli na osvetu počiniocu zla ovom zlosrećnom i humanom narodu“.

Uvjereni smo da će ovaj leksikon, „Romski pojmovnik“, doprinijeti eliminisanju predrasuda i stereotipa ne-Roma prema Romima , te da Romi ne smiju biti zajednica prema kojoj je izražena najveća etnička i socijalna distanca. Cilj autorke dr Vesne Delić i izdavača knjige CEKUMA je, upravo, afirmacija dobrog razumijevanja. U tome uspijevaju. I, kako stoji u podnaslovu ove knjige, „ i više od toga“! Ovo je knjiga uklanjanja predrasuda.