Hajdinaga: Cekum će pružiti snažnu podršku bošnjačkoj zajednici

0
64

Danas je u Podgorici direktor JU Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore Gzim Hajdinaga sa sradnicima, Izedinom Adžović Škrijelj i Eldarom Lakotom, posjetio Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori.

Mustafić i Rastoder su čestitali postavljenje na mjesto direktora gospodinu Hajdinagi, sa željama da kao i u prethodnim instutucijama na čijem je čelu bio, ostvaruje uspjehe i doprinosi sistemskim unapređenjima u oblasti kulture manjina. Takodje su istakli njegov veliki doprinos u integraciji Bošnjačkog naroda kulturnom i obrazovnom aspektu .

U razgovoru sa predsjednikom Suljom Mustafićem i predsjednikom Izvršnog odbora Mirsadom Rastoderom bilo je riječi o modelima unaprijeđenja modusa saradnje i aktuelnim pitanjima koje se tiču prezentacije i očuvanja kulturno- istorijske baštine Bošnjaka u Crnoj Gori. Takođe, bilo je riječi i o planiranju programskih aktivnosti koje bi unaprijedile saradnju Centra i Bošnjačkog vijeća sa akcentom da je i dosada ova saradnja bila na zavidnom nivou.


Hajdinaga je istakao da će Centar u narednom peridu pružiti snažnu podršku Bošnjačkoj zajednici u cilju promocije kulture Bošnjačke nacionalne zajednice i jačanju multietničkog sklada u Crnoj Gori. Centar je ustanova koja u stalnom angažmanu radi na promovisanju i afirmaciji stvaralaštva manjinskih naroda i sa jednakom pažnjom i senzibilitetom se odnosi prema svim narodima koji žive na prostoru Crne Gore i čine njegov autohtoni kulturni mozaik.