U Vijestima za 273 dana 1.826 negativnih objava o Đukanoviću

0
184

Medijska slika koju o predsjedniku Crne Gore kreira koncern Vijesti novine, televizija i portal u kontinuitetu je dominantno negativna, pišu Dnevne novine.

Analize renomirane agencije koja se na mjesečnom nivou bavi istraživanjem medijske zastupljenosti javnih ličnosti, a u koju su Dnevne novine imale uvid, pokazale su da je o predsjedniku Milu Đukanoviću, od januara do oktobra ove godine, za 273 dana u medijima pomenutog koncerna objavljeno 2.776 informacija, od čega negativnih 1.826, a samo 349 pozitivnih (ostalo je neutralno).

Registrovano je da je broj neplaniranih informacija, dakle onih koje se ne odnose na poslove iz domena državničke funkcije, višestruko veći od planiranih, što može da bude dodatni argument da se protiv predsjednika države bez prestanka vodi negativna kampanja.

Računajući koliko je prostora utrošeno u ND Vijesti za plasman informacija koje se odnose na državničke i protokolarne aktivnosti predsjednika, (planirane objave), a koliko na informacije koje sadrže negativne konotacije, bilo da su od samog medija, bilo prenošenjem stavova drugih subjekata, došli smo do frapantnog podatka.

Za planirane objave ND Vijesti ustupio je 18.480 centimetara kvadratnih prostora, a za neplanirane čak 198.205 cm2. Naslovne strane ovog medija gotovo da nijesu imale najavu teksta koja je bila pozitivna po Đukanovića. U martu ove godine, primjera radi, od 50 najava, čak niti jedna nije bila pozitivna, 40 je bilo negativno, a ostale neutralne. I kad su informacije bile pozitivne pratile su ih neadekvatne fotografije.

Dnevne novine su, podsjetimo, pisale o rezultatima istraživanja za prva tri mjeseca ove godine, koja su pokazala da je Đukanoviću u januaru, februaru i martu bilo posvećeno 1.211 objava, od čega je više od 900 bilo negativnih.

Nakon što su ti podaci objelodanjeni, došlo je do pada u broju objava, ali ne i do promjene kursa. Kako su i sami autori istraživanj a konstatovali, trendovi su ostali isti, samo su metode postale malo suptilnije. Sve u svemu, namjera je ostala ista širenje negativne slike kako o predsjedniku Crne Gore, tako i o njegovoj užoj porodici, koristeći svaku priliku koja se ukaže, čak i porodično slavlje ženidbu Đukanovićevog sina.

Analiza medijskog prisustva predsjednika države pokazala je da se maltene sva dešavanja na javnoj sceni koriste kako bi se poslala poruka da svaki događaj ima veze sa Đukanovićem. Tako je u prvom kvartalu (januar, februar, mart) najveći broj negativih objava generisao slučaj Atlas, odnosno snimci koje je širio odbjegli biznismen Duško Knežević, kao i protesti grupe Odupri se.

U drugom kvartalu, ponovo su Knežević i protesti korišćeni za stvaranj e negativne slike o Đukanoviću, ali i drugi događaji. Prvostepena presuda za pokušaj terorizma izrečena 9. maja ove godine bila je novi povod za žestoke napade na predsjednika države i sugerisanje građanima da i iza odluke Višeg suda stoji predsjednik države. I donošenje Predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti u junu ove godine takođe je poslužilo za stvaranje negativne slike o predsjedniku. Iako je predlog usvojila Vlada, Đukanović je, kako se navodi u analizi, “targetiran kao krivac za cjelokupnu situaciju (pogoršanje odnosa sa Srbijom, navodno otimanje imovine SPC, ugrožavanje prava Srba…).

“To je urađeno na način što je navođena informacija da je on (Đukanović) zatražio obnavljanje autokefalnosti CPC. Dakle, u junu najveći broj negativnih objava generisala je podtema koju smo nazvali ‘Prava Srba u Crnoj Gori’” navode autori istraživanja.

Protesti u Bukovici i izgradnja malih hidroelektrana bili su, kako pokazuju rezultati istraživanja, novi povod za napad na predsjednika i njegovu porodicu.

“Ponavlja se tvrdnja da je koncesiju za izgradnju mHE dobio brat od ujaka g. Đukanovića. Ovako navedena činjenica može isprovocirati zaključak kod kozumenata da se radi o potencijalnoj zloupotrebi položaja g. Đukanovića ili konflikt interesa. Nakon sjednice Vlade na kojoj je odlučeno o dodjeli koncesije za izgradnju mHE na portalu je objavljen tekst sa naslovom ‘Još dvije male elektrane za poslovne partnere Blaža Đukanovića’”, navodi se u analizama agencije.

Tokom trećeg kvartala dosta negativnih objava u koncernu Vijesti bilo je povodom dodjele stanova pod povoljnim uslovima, kao i reforme izbornog zakonodavstva.

Rezultati istraživanja za septembar su pokazali da je i zasijedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija iskorišćeno za negativnu kampanju protiv Đukanovića. Ovoga puta u fokusu je bila predsjednikova supruga Lidija.

■Sistematska hajka

Primjera koje su zabilježili i analizirali autori istraživanja ima ogroman broj, što pokazuje jasnu namjeru da se predsjednik Crne Gore u što negativnijem svijetlu prikaže javnosti. Pri izradi analize korišćen je metod određivanja “opšteg utiska” ocjena kako jedan prosječni konzument (čitalac ili gledalac) doživljava informacije koje su plasirane u mediju i kakav utisak stvara o ličnosti na koju se one odnose.

Pozitivne objave, kojih je, recimo, u septembru bilo više nego prethodnih mjeseci, ne treba da zavaraju. One su odraz aktivnosti predsjednika Crne Gore, kojih je u tom mjesecu bilo više, tako da je registrovanje tih događaja uticalo da odnos između planiranih i neplaniranih, odnosno pozitivnih i negativnih objava bude manji. Iako su prenosili aktivnosti predsjednika, jasno se vidi nastojanje da se državnički i protokolarni poslovi zamaskiraju iza ogromnog broja objava u kojima se na već poznat način Đukanović predstavlja u negativnom kontekstu. Neprofesionalno izvještavanje, tendenciozno plasiranje negativnih informacija, karikiranje činjenica pokazuje da se dugogodišnja sistematska hajka na predsjednika, koja se sprovodi preko medijskog koncerna Vijesti, nesmanjenom žestinom nastavlja.

Na meti i predsjednikova supruga 

Autori istraživanja registrovali su kako je portal Vijesti analizirao stajling predsjednikove supruge Lidije tokom zasijedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, u okviru koje je na globalnoj platformi privatnog sektora koja podržava Ciljeve održivog razvoja UN-a i inicijativu UN-a Svaka žena, svako dijete Moda za razvoj organizovan godišnji zvanični ručak Prvih dama na kojem je učestvovala i supruga predsjednika Đukanovića.

Način na koji je građanima sugerisano, bez ikakvih relevantih i pouzdanih podataka, koliko je koštala torbica ili narukvica, te koliko je to prosječnih plata, samo je novi pokušaj da se porodica Đukanović, insinuacijama, spekulacijama, neprovjerenim podacima koji se saopštavaju kao gotove činjenice, što je moguće više ocrni u javnosti.

Poruke preko fotografija

Prilikom ocjenjivanja, svaka objava koja je ilustrovana fotografijom na kojoj je gospodin Đukanović sa grimasom na licu ili položajem tijela koji može kod čitaoca da izazove sumnju, podsmijeh ili dovede do bilo kakve druge negativne reakcije, izdvojena je kao negativan autorski/medijski uticaj. Primijećeni su slučajevi u kojima se Đukanović ne pominje lično, niti je njegovo ime u bilo kom dijelu objave navedeno, ali je prikazana njegova fotografija, čime se Đukanović dovodi u kontekst, tj. vezu sa informacijama iz posmatranog teksta, navode autori analize.

Kako je ukazano, predmet analize nije provjera istinitosti plasiranih informacija, kao ni opravdanost njihovog plasiranja sa aspekta javnog interesa, već isključivo provjera načina na koji su informacije plasirane i, u krajnjem, kakvu sliku kod javnosti mogu stvoriti u odnosu na posmatrani subjekat.

Usljed cjelokupnog izvještavanja konzumenti Vijesti su imali izuzetno negativnu percepciju o predsjedniku Đukanoviću, što je očigledno i glavna smjernica uređivačke politike ovih medija.

Tokom proteklih devet mjeseci, kako pokazuju analize o medijskom prisustvu javnih ličnosti, za planirane informacije ND Vijesti ustupile su 18.480 cm2, a neplanirane čak 198.205 centimetara kvadratnih. Neplaniranih informacija u novinama bilo je 2.296, a planiranih 454, pokazuju rezultati istraživanja.

U avgustu je, na primjer, u sva tri medija objavljeno samo 11 planiranih informacija, a neplaniranih 186. Takođe je registrovano da je u tom mjesecu u ND Vijesti samo 210 centimetara kvadratnih prostora dato za planirane aktivnosti Đukanovića, (što se može objasniti sezonom godišnjih odmora i smanjenoj aktivnosti), ali je stoga čak 9.421 centimetar kvadratni prostora ustupljeno za neplanirane aktivnosti, dakle za informacije koje uglavnom šalju negativnu sliku o Đukanoviću.