MKI: Dacić nije Ibrahimovićeva savjetnica, to je tendenciozno i zlonamjerno plasirano

0
421

Dio medija objavio je danas da je novoizabrana savjetnica ministra kapitalnih investicija Ervina Ibrahimovića, Meliha Dacić, juče uhapšena u policijskoj akciji protiv trgovine ljudima.
Tim povodom obratili su se iz MKI, tvrdeći da Dacić nije savjetnica Ibrahimoviću.

“Zbog objektivnog informisanja obavještavamo javnost da Meliha Dacic jeste zaposlena u MKI, na osnovu javnog oglasa, a na poziciji samostalne savjetnice III u Kabinetu Ministarstva kapitalnih investicija i to na radnom mjestubr. 182 iz Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ministarstva kapitalnih investicija.

Za ovo radno mjesto propisan je opis poslova kako slijedi:
Vrši poslove koji se odnose na: pripremu i realizaciju godišnjeg programa rada Vlade i praćenje ostvarivanja realizacije zaključaka Vlade, ostvaruje saradnju s organima države uprave i vodi odgovarajuće evidencije, priprema sastanke za potrebe državnih sekretara, vrši realizaciju zaključaka sa sastanaka; priprema materijale; vrši prijem stranaka za potrebe državnih sekretara; poslove koji se odnose na: prijem i obradu predstavki, pritužbi, molbi i drugih podneska podnijetih državnim sekretarima, pripremu potrebnih informacija, izvještaja i drugih materijala; obavlja i druge po nalogu pretpostavljenog”, navode u reagovanju.

Prema njihovim rijelima, iz iznešenog više je nego jasno da Meliha Dacić nije savjetnica ministra kapitalnih investicija mr Ervina Ibrahimovića ( niti je u opisu njenog radnog mjesta da savjetuje ministra kapitalnih investicija) i da je tendenciozno i zlonamjerno plasirana teza da se radi o (ličnoj) savjetnici ministra kapitalnih investicija mr Ervina Ibrahimovića jer on, u skladu sa pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ministarstva kapitalnih investicija, nema lične savjetnike/ke jer takvo radno mjesto nije predvidjeno aktom o sistematizaciji.

“Svjesni smo činjenice da ovako “ bombastični“ naslovi podižu tiraž i čitanost medija, naročito u ovom politički specifičnom momentu, ali smatramo elementarnim da dozvolimo istražnim organima da rade svoj posao i utvrde sve činjenice u ovom slučaju. Na kraju, pozivamo medije da u skladu sa onim sto je korektan ljudski odnos i kodeks novinarske etike poštuju pretpostavku nevinosti u odnosu na sve gradjane pa i u odnosu na Melihu Dacić dok se pravosnažnom sudskom presudom ne utvrdi i rasvijetli njena uloga u eventulano izvršenom krivičnom djelu”, zaključuju u saopštenju.

Analitika