Hitovi „Zlatne Pahulje“ u čast Dragana Radulovića

0
531

-Danas se navršava 17 godina od smrti Dragana Radulovića osnivača „Zlatne Pahulje“-

Prva muzička manifestacija pod nazivom “ Zlatna Pahulja“ održana je 1994. godine.  Ekipa dječijeg programa RTCG na čelu sa Draganom Radulovićem i Huseinom Batom Dukajem bila je iznenadjena vokalnim sposobnostima rožajske djece koja su tada nažalost interpretirala popularne kafanske kompozicije.

Bato Dukaj i Dragan Radulović

Sa druge strane televizijski autori su ostali zgroženi muzičkim šundom i kičom koji je prezentovan na festivalu 1994, što je bila direktna refleksija socio-kulturnog stanja u Jugoslaviji . Naredne 1995 godine na prijedlog Dragana Radulovića ustoličen je Jugoslovenski festival dječije pjesme Zlatna Pahulja, na kojem su se isključivo mogle naći dječije kompozicije i tekstovi pisane za festival. Malo je poznato da je imenu „Zlatna Pahulja“ kumovao rožajski boem Husein Hulja Hadžić. Ljudi koji su zaslužni za unapredjenje festivala su Osman Omko Kurpejović, Ibiš Kujević,Salko Luboder, Nusret Kalač,Hasan Cango Kurtagić, Ranko Jovović. Oni su ujedno činili i savjet festivala koji se vremenom mijenjao a u kojem su pored ostalih bili: Hilmo Hadžić, Dušan Perović, Mladen Vukčević, Miško Vuković, Radoje Žugić….
Direktori festivala: Osman Omko Kurpejović, Salko Luboder, Sulejman Kujević.

Tehničko osoblje festivala činili su Šaćir Bećiragić, Safet Ćatović, Ernest Erko Šabotić, Fadil Demić, Mervad Nurković, Aida Omeranović, Alija Prentić.