Donošenje planske dokumentacije sjevernih opština među Vladinim prioritetima

0
297
Kabinet predsjednika Vlade u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma obezbijediće neophodnu podršku u donošenju planske dokumentacije koja je osnov za relizacju razvojnih projekta na Sjeveru – zaključeno je na sastanku sa predstavnicima opština Sjevernog regiona i Uprave javnih radova, koji je organizovan u Kabinetu premijera Duška Markovića.
Stavljanje u fokus blagovremenog donošenja planske dokumentacije kao uslova za uspješno sprovođenje razvojnih politika potvrda je da Vlada razumije potrebe gradova i lokalnih zajednica sa Sjevera – ocjena je sa sastanka.
Nikada nije bilo više sredstava za infrastrukturni razvoj sjevera i zemlje u cjelini. Zbog toga je potrebno da i opštine daju doprinos relizaciji Vladinih razvojnih politika.
Uz našu podršku, opštine koje se suočavaju sa izazovima donošenja planova, u narednom periodu uklopiće planska dokumenta u važeći normativni okvir – poruka je Kabineta premijera Duška Markovića.
Kabinet predsjednika Vlade neposredno će nadgledati proces usaglašavanja nedostajuće planske dokumentacije sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma. Nedostatak planske dokumentacije ne smije biti ograničenje za razvoj Sjevera – zaključeno je.
Sastanku su prisustvovali predsjednici ili predstavnici opština Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Petnjica, Plav, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Šavnik i Žabljak kao i direktor Uprave javnih radova.