Alija Košuta imenovan za člana KEP-a

0
1727

Vlada Crne Gore imenovala je Aliju Košutu za člana KEP-a.

„Za člana Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem, imenuje se Alija Košuta, direktor Uprave za inspekcijske poslove“, piše u Rješenju.

KEP je najznačajnija Vladina komisija i čine je ljudi od posebnog profesionalnog i državnog ugleda.