Tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Remza Ibrahimovića

0
1664

Tužilaštvo u Rožajama podiglo je optužnicu protiv Remza Ibrahimovića bivšeg šefa Uprave za šume – Područne jedinice u Rožajama zbog krivičnog djela nesavjestan rad u službi. Ibrahimović se tereti zbog nestanka 300 kubika stabala sa trase zaobilaznice oko Rožaja.

U ODT-u su kazali da su obaviješteni od strane Uprave za šume Pljevlja te da su nakon sprovedenog postupka izviđaja protiv Ibrahimovića, 4. oktobra prošle godine, podnijeli optužni predlog pred Osnovnim sudom u Rožajama, zbog krivičnog djela nesavjestan rad u službi. Predmet protiv Ibrahimovića je ustupljen Osnovnom sudu u Beranama.

Iz Uprave za šume je rečeno „Danu“ da je u toku više kontrola od strane nadležnih komisija na području Opštine Rožaje.

Kada je riječ o pomenutom događaju postupak je pokrenuo prethodni direktor Uprave za šume, tako da se, kako sam obaviješten radi o izviđaju od nadležnih organa kazao je Armun Mujević direktor Uprave za šume.

Prema podacima kojima raspolaže „Dan“, Ibrahimović je izvršio zloupotrebu položaja na način što je kao šef PJ Rožaje dozvolio izvršenje doznake pomenutih stabala po zahtjevu firme Euroasfalt, koja je izvodila radove na zaobilaznici. Tada je doznačeno oko 300 kubika drveta koja su posječena i primljena od strane Područne jedinice, a potom su na neobjašnjiv način nestala.

Nakon ovog događaja ODT je po-krenulo izviđaj i angažovalo vještaka šumarske struke koji je utvrdio da je za organizaciju i vođenje PJ u vrijeme izvršenja krivičnog d]ela bio odgovoran Ibrahimović.

Aktuelni šef PJ Rožaje Alen Kalač nije želio da odgovori na naše pitanje na koji način su nestala stabl a ističući da se ovim događajem bavila Uprava za inspekcijske poslove.

Piše:Vera Ratković/ DAN