Špijuni stranih službi na meti ANB-a

0
179

Krivični zakonik Crne Gore predviđa da oni koji su optuženi za krivična djela špijuniranje i odavanje tajnih podataka mogu biti osuđeni na maksimalnu kaznu zatvora u trajanju od 15 godina. Prije dva dana je saopšteno da su zbog sumnje da za saradnju sa ruskom tajnom službom crnogorske bezbjednosne službe pokrenule istragu protiv dva crnogorska državljanina, šest ruskih diplomata i tridesetak ruskih državljana koji imaju privremeni boravak u Crnoj Gori.

Šta piše u Krivičnim zakoniku Crne Gore:

Špijunaža

Član 368

(1) Ko tajne podatke ili dokumente saopšti, preda ili učini dostupnim stranoj državi, stranoj organizaciji ili licu koje im služi, kazniće se zatvorom od tri do petnaest godina.

(2) Ko za stranu državu ili organizaciju stvara obavještajnu službu u Crnoj Gori ili njom rukovodi, kazniće se zatvorom od pet do petnaest godina.

(3) Ko stupi u stranu obavještajnu službu, prikuplja za nju podatke ili na drugi način pomaže njen rad, kazniće se zatvorom od dvije do deset godina.

(4) Ko pribavlja tajne podatke ili dokumente u namjeri da ih saopšti ili preda stranoj državi, stranoj organizaciji ili licu koje im služi, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(5) Ako su usljed djela iz st. 1 i 2 ovog člana nastupile teške posljedice za bezbjednost, ekonomsku ili vojnu moć zemlje,učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina.

(6) Tajnim podatkom smatra se podatak koji je označen sa jednim od sljedećih stepena tajnosti: “strogo tajno”, “tajno”, “povjerljivo”, “interno”, a čije bi odavanje prouzrokovalo ili bi moglo da prouzrokuje štetne posljedice po bezbjednost, odbranu ili političke ili ekonomske interese Crne Gore.

Odavanje tajnih podataka

Član 369

(1) Ko neovlašćeno nepozvanom licu saopšti, preda ili učini dostupnim tajne podatke koji su mu povjereni ili do kojih je na drugi način došao, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana izvršeno u odnosu na tajne podatke koji su označeni kao “strogo tajno” ili je djelo učinjeno za vrijeme ratnog stanja, oružanog sukoba ili vanrednog stanja, učinilac će se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina.

(3) Ako je djelo iz st. 1 i 2 ovog člana učinjeno iz nehata, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do šest godina.

(4) Tajnim podatkom se smatra podatak koji je označen jednim od sljedećih stepena tajnosti: “strogo tajno”, “tajno”, “povjerljivo”, “interno”, a čije bi odavanje prouzrokovalo ili bi moglo da prouzrokuje štetne posljedice po bezbjednost, odbranu ili političke ili ekonomske interese Crne Gore.

(5) Tajnim podatkom u smislu ovog člana ne smatraju se podaci koji su usmjereni na ugrožavanje ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore, na teške povrede osnovnih prava čovjeka, kao i podaci koji za cilj imaju prikrivanje učinjenog krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći zatvor od pet godina ili teža kazna.