Preminuo prof. dr Sefer Međedović

0
473

Juče je u 70-toj godini u Beranama iznenada preminuo prof. dr. Sefer Međedović, poznati pravni mislilac, advokat i univerziteski profesor koji je u kontinuitetu već nekoliko dece­nija bio jedan od najistaknutijih crnogorskih i bošnjačkih intelektualaca. U raznovrsnim kapitalnim projektima i ozbiljnim pre­gnućima u mnogim oblasti­ma duha zavrijedio je pošto­vanje crnogorske javnosti i autorskim, stvaralačkim i moralnim habitusom.

Rođen 1952. godine u Beranama gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Pravni fakultet je završio u Prištini 1975. godine kao jedan od najboljih studenata Univerziteta. Magistrirao je 1980. na temu „Ugovor o korišćenju stana u našem pravu“ i doktorirao 1986. godine na temu „Uloga javnog pravobranioca u građansko-sudskom postupku“.

Pripravnički staž objavio je je u osnovnom javnom tužilaštvu u Beranama (1975), a pravosudni ispit položio 1976. godine, od kada je više godina obavljao funkciju javnog pravobranioca za opštine Ivangrad, Plav i Rožaje.

Bio je asistent na pravnom fakultetu u Prištini 1977. godine na katedri za građansko pravo, a 1988. godine i Docent na istom fakultetu na predmetu Građansko-procesno pravo.

Od 1989. godine bavio se advokaturom u Beranama. Bio je dekan Pravnog fakulteta Internacionalnog fakulteta u NovomPazaru i profesor građanske grupe predmeta.

Za poslanika u Skupštini Republike Crne Gore, izabran je 1990. godine na prvim višestranačkim izborima. Bio je član Republičkog savjeta Crne Gore za zaštitu manjinskih naroda u više mandata, a bio je član redakcije pravnog zbornika Udruženja pravnika Crne Gore.

Prof. dr. Sefer Međedović je objavio veliki broj stručnih i naučnih radova u najpoznatijim pravnim časopisima, a autor je sedam knjiga od kojih su četiri univerzitetski udžbenici. Krasilo ga je veliko iskustvo u praktičnom obavljanju poslova iz oblasti pravnih nauka, a u knjige koje je napisao uložio je svoje neosporno znanje i iskustvo. Značajan period se bavio istraživačkim radom, bio učesnik brojnih tribina, naučnih i stručnih konferencija.

Pravni mislilac, advokat i univerzitetski profesor ostavio je iza sebe časnu i uglednu porodicu i veličanstveno naučno djelo, a sahrana Sefera Međedovića je 21. maja 2022. u 15 sati na Jasikovačkom groblju u Beranama.

Autor: Amer Ramusović