Potpisan Memorandum o saradnji između Ministarstva rada i socijalnog staranja i Glavnog grada

0
107

Danas je potpisan Memorandum o saradnji između Ministarstva rada i socijalnog staranja i Glavnog grada. Memorandum su potpisali ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović i Gradonačelnica Podgorice prof.dr. Olivera Injac.

Potpisnici su saglasni da je svrha zaključivanja ovog Memoranduma saradnja u cilju realizacije projekata, koji su u vezi sa objektima Kolektivnog centra „Vrela Ribnička“, u vlasništvu Glavnog grada, od kojih su tri predviđena za rekonstrukciju u narednom periodu uz finansijsku podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja i donatorskih organizacija (Help i dr.), u svrhu obezbjeđenja adekvatnih uslova za rad i kancelarije Crvenog krsta, prostora za razvoj usluga socijalne i dječje zaštite, prostora za stanovanje pet porodica u stanju socijalne potrebe, koje su smještene u objektima Glavnog grada Podgorica, prostora za prihvatilište-sklonište za djecu bez pratnje roditelja iz Ukrajine na osnovu privremene zaštite, te prostora za smještaj deset raseljenih i interno raseljenih porodica koje i dalje stanuju u objektima.

Ministar Adrović je naglasio da potpisivanje Memoranduma podrazumijeva jačanje saradnje i komunikacije između Ministarstva i Glavnog grada, što je od izuzetnog značaja za realizaciju ovog i mnogih drugih projekata koji se tiču rješavanja potreba pojedinaca i porodica u stanju socijalne potrebe na teritoriji Opštine Podgorica.

„Ministarstvo će nastaviti da razvija i unaprjeđuje usluge socijalne i dječje zaštite, a jedan od glavnih zadataka u narednom periodu biće pronalaženje adekvatne parcele i objekta Centra za socijani rad u Podgorici“, dodao je ministar.

Gradonačelnica Podgorice prof.dr. Olivera Injac je kazala da će zajednički rad na unapređenju socijanih politika, uz mapiranje potreba naše zajednice pomoći stvaranju boljeg ambijenta, kako na lokalnom tako i na državnom nivou.

„Potpisivanjem Memoranduma o saradnji formalizovali smo dobre namjere da u što kraćem roku realizujemo neke od planiranih aktivnosti. Kao lokalna samouprava daćemo pun doprinos unapređenju kvaliteta života svih građana Podgorice i truditi se da socijalni servisi budu dostupniji, efikasniji i kvalitetniji“, navela je Injac.