Kao pripravnik otpušten zbog bespravne sječe šuma a danas vodi Agenciju za zaštitu životne sredine

0
732

Agencija za zaštitu životne sredine za vrijeme mandata bivšeg premijera Zdravka Krivokapića dobila je novog direktora – doktora biotehničkih nauka Milana Gazdića.

Stručna sprema, dakle, nije problem za naimenovanje Gazdića na tu funkciju ali jeste, tačnije – moralo je biti, nešto drugo. Upitno je, naime, iskustvo kojim raspolaže direktor Agencije, a pogotovo razlog zbog kojega to iskustvo nije stekao.

Izvori Antene M upozorili su nas da Gazdić nema u potpunosti završen ni pripravnički staž! Naša provjera to je i potvrdila.

Antena M obratila se tim povodom Upravi za gazdovanje šumama i lovištima Vlade Crne Gore u kojoj je Gazdić 2012. obavljao pripravnički staž. Iz Uprave smo dobili dokumentaciju koja dokazuje da je Gazdić sa radnog mjesta udaljen 19.06.2012. odlukom Disciplinske komisije zbog bespravne sječe stabala u Otilovićima i Vezišnici, opština Pljevlja.

U Izvještaju kontrole predmetnog lugarskog reona lugara Bojana Zindovića, inspektor je zatekao Ljubenka Despotovića sa traktorom LKT kako izvozi trupce – nepremjerene, nežigosane i neupisane u knjigu prijema.

Reonski lugar Bojan Zindović izjavio je prilikom kontrole  da je on angažovao Despotovića da obavi „izvoz datih trupaca stabala koje je on posjekao“. 

Inspektor koji je izvršio kontrolu ustvrdio je da je posječeno 11 stabala jele, kao i jedno stablo smrče, koja su bila doznačena sa doznačnim žigom DŠ br. 1. Doznaku je izvršio tada samo pripravnik Milan Gazdić, ne upisavši je, pritom, u knjigu doznaka.

Gazdić je to uradio na sljedećim stablima:

.

.

Inspekcijskim pregledom ustanovljeno je da je otuđeno neto mase stabala 7,72 kubnih metara, što je priznao i lugar Zindović, a sva stabla „otuđena su“ preko granice sa Srbijom. 

Upravo zbog ovakvog postupka tada tek pripravnika Milana Gazdića koji je izbjegao da zavede posječena stabla, te učestvovao u njihovom „otuđenju“ preko granice sa Srbijom, ova ustanova donijela je rješenje o prestanku radnog odnosa već 19.06.2012, iako je pripravnički staž Gazdiću trebalo da bude okončan tek 1.12.2012.

.

Postavlja se logično pitanje: Što je preporučilo Gazdića za poziciju direktora Agencije za zaštitu životne sredine, ako se kroz njegov dosije moglo vidjeti da je već na početku karijere činio štetu šumama?

Gazdić je, podsjetimo, i šef pregovaračke grupe za Poglavlje 27 iz pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, a prilikom stupanja na tu funkciju izjavio da je potreban „stručan i predan rad, kako bi se isto zatvorilo u naredne dvije do tri godine“.