Ibrahimović održao sastanak sa tehničkim direktorom Strabaga iz Beča

0
476

Nakon što je u prethodnom periodu u Ministarstvu kapitalnih investicija održano više  sastanaka sa menadžmentom kompanije Strabag, a uslijed nezadovoljstva situacijom na gradilištu na rekonstrukciji puta Rožaje – Špiljani , na zahtjev ministra kapitalnih investicija Ervina Ibrahimovića danas je održan sastanak sa Hajmo Obervinklerom – tehničkim direktorom kompanije Strabag iz Beča. Zaključeno je da se u najkraćem periodu očekuje vidno inteziviranje dinamike izvođenja radova i poštovanje dogovorenih rokova.

Ibrahimović je ocijenio situaciju na ovom gradilištu jako lošom i istakao da razumije i opravdava proteste i negodovanje stanovnika ovog kraja.

“Istakao je zahtjev da se ubrza dinamika izvođenja radova i u najkraćem roku poveća broj radnika i mehanizacije na gradilištu kao i da se uspostavi bolja organizacija rada, kako bi se radovi završili u što kraćem roku i na kvalitetan način te kako bi se smanjile negativne posljedice na život stanovnika koji gravitiraju ovom putnom pravcu”, saopšteno je iz MKI.

Podvukao je da ranija obećanja i rokovi koje su predstavnici izvođača predstavili kao realne za  završetak radova nisu ispoštovani, te da to ozbiljno ugrožava kvalitet života ljudi na tom području ali i renome kompanije Strabag.

“Naglasio je takođe je da je prioritet današnjeg sastanka da svi uključeni u projekat predlože konkretne korake i rokove u kojima će određene faze projekta biti završene i predložio sedmično izvještavanje sa terena i obilazak gradilišta, kako od strane predstavnika izvođača radova, nadzora, Uprave za saobraćaj i nadležne inspekcije, tako i od strane predstavnika MKI”, ističe se.

Predstavnik Strabaga istakao je da su svjesni neophodnosti uvećanja broja izvršilaca i građevinske opertive i predočio prisutnima određene korake koje je menadžment kompanije već preduzeo na tom planu.

Sastanku su prisustvovali i državni sekretar Admir Šahmanović, generalni direktor za državne puteve Miroslav Mašić, generalni direktor za inspekcijske poslove Mirsad Ćatović, sekretarka MKI Mirsada Bošnjak, direktor Uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović sa saradnicima, predstavnici Nadzora iRD Engineering, kao i Obervinkler sa saradnicima iz predstavništva Štrabaga iz Beograda i Podgorice.