Pelet sve skuplji a država ne razmišlja da zabrani izvoz

0
416

Cijena peleta u Crnoj Gori je trenutno 220 eura po toni plus PDV, što je 266 eura za tonu, kažu za CdM u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Poručuju da će razmotriti zahtjev prizvođača peleta koji traže da se PDV smanji na 10 ili sedam odsto, prije svega zbog rasterećenja njihovih krajnjih korisnika. Iako su neke zemlje regiona zbog krize na energetskom tržištu zabranile izvoz peleta Crna Gora za sada ne razmišlja o toj mogućnosti.

Vlasnici peletara kažu da su tražili smanjenje PDV-a sa 21 na 10 ili sedam odsto odsto. CdM je pitao Ministarstvo kojim rukovodi Vladimir Joković da li su dobili dopis od njih i kakav je stav Ministarstva po tom pitanju.

U Jokovićevom resoru kažu da su, između ostalih proizvodnih djelatnosti, i proizvođači peleta tražili smanjenje stope PDV-a na njihov proizvod, sa obrazloženjem da bi bio povoljniji za krajnje korisnike na domaćem tržištu, a samim tim bi se i građani lakše odlučivali da pređu na grijanje prostora sa energetsko efikasnijim pećima, koje koriste pelet kao gorivo.

“U jeku svjetske, ekonomske, energetske, prehrambene krize, ogromne su intervencije države u cilju smanjenja svojih izvornih prihoda u cilju poboljšanja uslova građanima da što manje osjete inflatorna kretanja i zadrže postojeći životni standard. Samim tim Ministarstvo će u narednom periodu razmotriti predlog proizvođača peleta, prije svega zbog rasterećenja krajnjih korisnika njihovih proizvoda. Kako je pellet proizvod kojem cijena varira u zavisnosti od vremena kada se kupuje teško bi bilo ispratiti da li građani mogu stvarno dobiti pellet po smanjenoj cijeni za iznos smanjenja stope PDV-a ili bi proizvođači zbog ostalih troškova tu razliku brzo vratili sezonskim povećanjem cijene proizvoda”, kažu u Ministarstvu za CdM.

Kada je riječ o subvencijama za domaćinstva koja za ogrijev koriste pelet, u Ministarstvu poljoprivrede kažu da, za sada, je to slučaj samo u opštini Pljevlja, prije svega zbog lošeg kvaliteta vazduha lokalna uprava realizuje program subvencija nabavke peleta za domaćinstva u iznosu od 2,1 tonu sa ciljem zaštite životne sredine i promovisanja ekološki prihvatljivih vidova grijanja stambenog prostora po subvencioniranim cijenama od 50 odsto.

Da li će Crna Gora zabraniti izvoz peleta kao što su to, zbog krize na energetskom tržištu, učinile pojedine zemlje u okruženju, iz resora Jokovića, napominju da bi pravni osnov za donošenje ovakve odluke mogao bi biti sadržan je u odredbi člana 15 stav 1 Zakona o spoljnoj trgovini (“Službeni list RCG”, br. 28/04 i 37/07 i “Službeni list CG”, broj 1/2014 – drugi zakon, 14/2014 – drugi zakon i 57/14), kojom je propisano da Vlada Crne Gore može privremeno da uvede kvantitativno ograničenje izvoza, radi sprečavanja kritične nestašice bitnih proizvoda u Crnoj Gori ili radi ublažavanja posljedica takve nestašice u Crnoj Gori.

Navode da, kako se u Crnoj Gori zadnje tri godine proizvodi oko 80.000 tona peleta godišnje, a takođe ove godine počinju sa radom još dvije fabrike za proizvodnju peleta, čime će se povećati proizvodnja, smatraju da nema potrebe za uvođenjem ovakve mjere, jer je prema podacima MONSTAT-a, potrošnja peleta na nivou do 20.000 tona na godišnjem nivou.

“Eventualnu nestašicu peleta na našem tržištu, mogu izazvati veće cijena peleta u zemljama okruženja i zemljama EU. Proizvođači peleta mogu se više orjentisati ka izvozu peleta, zbog većih cijena koje mogu dobiti ako svoj proizvod prodaju na inostranom tržištu. Cijena peleta u Srbiji ide od 350 do 400 eura po toni, a slične su cijene i u ostalim zemljama koje imaju manju proizvodnju od zahtjeva njihovih tržišta. Cijena peleta kod nas trenutno 220 eura/toni plus PDV što je 266 eura po toni”, poručuju iz Ministarstva poljoprivrede.

Peletari se žale da su cijene peleta u odnosu na prošlu godinu veće za skoro 50 odsto.

Razlozi za to su, kako kažu, rast cijena goriva, rast sirovine kao i rast cijena radne snage, odnosno rast minimalne cijene zarade.

CDM – Miraš Dušević