Marković: Novi model za rešavanje stambenih pitanja mladih

0
262

Predsjednik Marković je odgovorio na pitanja i o dodjeli stanova i stambenih kredita funkcionerima. Rekao je da je stambena politika zasnovana na zakonima i aktima Vlade, ali da je nakon objavljivanja spiskova bilo nelogičnosti i nejednakosti u raspolaganju tim sredstvima. Kazao je da će se preispitati politika i zakonodavstvo u tom smislu te da je formirana radna grupa za to.

 

On je istakao da se mladim ljudima na kvalitetniji način mora rješavati stambeno pitanje, prije svega za one neophodne državi – prosvjetnim radnicima, inženjerima, dobrim pravnicima, ekonomistima, istraživačima i naučnicima.

 

„Razmišljamo o tome da pokrenemo jedan program gradnje stanova na čitavom prostoru države koje bi finansirala država ili sa privatnim partnerom ako bude bilo interesovanja gdje ćemo te stanove davati tim ljudima, mladim ljudima, ljudima sa potencijalnom koji bi brže mogli naći posao van Crne Gore, ali bi ostali u Crnoj Gori ako bi mogli imati riješeno stambeno pitanje ako bismo im omogućili tu priliku. Ne za stalno nego na korišćenje. Oni bi plaćali povlašćenu kiriju 10 – 15 godina, koliko bismo se dogovorili, dok ne riješe svoje stambeno pitanje. A u međuvremenu bi imali mogućnost da koriste stanove koje će praviti država“, pojasnio je predsjednik Vlade i rekao da vjeruje da će naredne godine imati zaokružen model.