Ivan Vukčević posjetio Bošnjačko vijeće u Rožajama

0
269

Predsjednik Vijeća Mirsad Džudžević ugostio je u prostorijama Bošnjačkog vijeća u Rožajama, gospodina Ivana Vukčevića savjetnika ambasadorke Velike Britanije u Crnoj Gori, nj.e. Alison Kemp.

Džudžević je gosta upoznao sa Vijećem kao krovnom institucijom Bošnjaka u Crnoj Gori, sa njenim istorijatom i poslovima koji se nalaze u nadležnosti Bošnjačkog vijeća.
U drugom dijelu sastanka predsjednik Mirsad Džudžević je govorio o aktivnostima koje je Vijeće imalo od početka njegovog mandata i o zakonskom okviru vezanom za položaj manjinskih naroda u Crnoj Gori . Predsjenik je akcenat stavio na okrugle stolove koje je Vijeće organizovalo a tiču se položaja Bošnjaka u obrazovnom sistemu Crne Gore. Zakonski okvir u Crnoj Gori je jedan od najboljih u regionu ali postoji prostor za njegovo poboljšanje – ističe Džudžević.
Predsjednik Vijeća je kao pitanje od krucijalnog značaja izdvojio pitanje statusa savjeta manjinskih naroda. Naime Zakonom o manjinskim pravima i slobodama status savjeta manjinskih naroda u Crnoj Gori nije precizno definisan i to predstavlja veliku prepreku za funkcionisanje. Bošnjačko Vijeće je pokrenulo proceduru za rješavanje pomenutog pitanja – istakao je Džudžević.
Na sastanku je bilo i riječi o stanju u oblasti informisanja na jezicima manjinskih naroda. Sagovornici su se složili da se Zakon ne primjenjuje u potpunosti i da Javni servis Crne Gore treba da poveća broj sadržaja vezanih za manjnske narode i formira redakcije koje bi prenosile informacije na jezicima manjina.
Ivan Vukčević je izrazio zadovoljstvo što je došlo do sastanka, pohvalio rad Vijeća i izrazio spremnost ambasade Velike Britanije da u skladu sa svojim mogućnostima pomogne radu Savjetu. Savjetnik ambasadorke Velike Britanije u Crnoj Gori je naglasio da ambasada može pomoći u usavršavanju i školovanju kadrova i uputio predstavnike Vijeća na program Čivning ( Chevening ) stipendija. Čivning stipendije globalni su program stipendiranja britanske Vlade, finansirane od Ministarstva vanjskih poslova Ujedinjenog Kraljevstva (UK) i partnerskih organizacija.
Predsjednik Džudžević i savjetnik Vukčević su izrazili zadovoljstvo realizacijom sastanka i iskazali spremnost za dalju saradnju koja će na obostrano zadovoljstvo koristiti široj zajednici.