Bošnjačko vijeće nije tražilo da se zabrane Njegoš i Kiš

0
303

Reagovanje povodom članka “Bošnjaci traže da se zabrane Njegoš i Kiš” koji je objavljen na portalu “CDM” u dnevnom listu “DAN” a koji su prenijeli i drugi portali.

Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori u potpunosti odbacuje insinuacije koje su prenijeli pomenuti mediji a tiče se misterioznog upućivanja apela, Ministarstvu kulture i drugim istitucijama u cilju „isključivanja iz nastavnih progarama“ djela Petra II Petrovića Njegoša i Danila Kiša. Smtramo da je objavljeni članak senzacionalistička podmetačina kojom se pokušava raspiriti sumnjičenje, isprovocirati nacionalnu i vjersku netrpeljivost u Crnoj Gori.
Bošnjačko vijeće nije potpisalo bilo kakav dokument kojim se traži zabrana pomenutih autora. Apel koji je udruženje građana sa drugog kontinenta uputilo našim vlastima ne smatramo vrijednim pažnje, makar ne na način na koji su medijski uspjeli da uznemire javnost Crne Gore i šire.
Bošnjačko vijeće predstavlja krovnu instituciju svih Bošnjaka u Crnoj Gori kao konstitutivnog naroda, koji zajedno sa drugim manjinskim narodima čini i gradi multikulturalnu, građansku Crnu Goru. Vijeće je ustavna kategorija što ga čini jedinim legitimnim predstavnikom Bošnjaka u Crnoj Gori bez obzira na političko ubjeđenje.
Samim tim Vijeće je i najpozvanija institucija za zastupanje interesa i prava Bošnjaka, koja se bavi identitetskim pitanjima, a sve eventualne poteškoće i probleme rješava u skladu sa zakonom i demokratskim putem prema nadležnim državnim institucijama, što smo i dokazali kroz svoje djelovanje do sada.

Na osnovu tih ovlačćenja i demokratskih principa Bošnjačko vijeće se odgovorno i transparentno bavi svim pitanjima pa i obrazovanjem.
Naša zalaganja za unaprjeđenje školskih planova i programa, javnost sti su poznata kroz medijske izvještaje i sapštenja sa okruglih stolova koje smo organizovali u proteklom periodu, a tiču se Bošnjaka u obrazovnom sistemu Crne Gore, gdje se diskutovalo i o spornim sadržajima koji se nalaze u udžbenicima osnovnog i srednjeg obrazovanja, dakle svemu što je nedostatno ili može biti uvredljivo za pripadnike manjinskih naroda, pogotovo Bošnjake.
Apelujemo na medije da prije objavljivanja, iskrivljene činjenice koje apsolutno nemaju dodira sa Bošnjačkim vijećem osim u segmentu da nanose veliku štetu, što je slučaj sa ovim člankom, provjere izvore kao i tačnost informacija koje plasiraju javnosti.
Istovremno ih pozivamo da se odazovu i neposredno prate rad Bšnjačkog vijeća i sve što organizuje u interesu multikulturng upoznavanja i zbližavanja u Crnoj Gori. Za to, do sada, gore pomenuti mediji nijesu imali dovoljno interesovanja.