Iskoristiti benefite NATO nabavki za crnogorsku privredu 

0
63

NATO nabavke i potencijalni benefiti za crnogorsku privredu bili su u tema okruglog stola koji je  organizovala Privredna komora Crne Gore.

Tokom okruglog stola objašnjene su procedure za registraciju, upis u evidencije, obezbjeđivanje odgovarajućih dozvola, a sve sa ciljem kvalifikovanja za sistem NATO nabavki. Cilj je bio da se ukaže na potencijale koje nude NATO nabavke, a koji se, prema riječima savjetnika predsjednice Privredne komore Dragoljuba Bulatovića, ne koriste u dovoljnoj mjeri.

– Još uvijek malo koristimo mogućnosti iz NATO javnih nabavki. Apelujem na privrednike da se, u periodu koji slijedi, registruju za NCAGE (NATO kod) i NSN (skladišni broj), te da se upišu u evidenciju Privredne komore što su preduslovi za vidljivost njihovih proizvoda u ovim procesima. Privredna komora je formirala posebnu službu podrške koja se bavi nabavkama u okviru Alijanse – rekao je Bulatović.

On je podsjetio da je MERT u martu donijelo Uputstvo o postupku provjere ispunjenosti uslova za učešće privrednih subjekata registrovanih u Crnoj Gori za učešće u nabavkama za potrebe Sjeverno-atlantskog saveza, te da je Privredna komora, u saradnji sa organizatorima skupa, pripremila i štampala priručnik za postupanje u NATO tenderima.

U fokusu Dejana Stanića, dipl. ing. vojnog mašinstva u Direkciji za standardizaciju, kodifikaciju i kvalitet Ministarstva odbrane bili su registracija kompanija i dobijanje NATO oznaka za preduzeće i proizvod.

– Kodifikacija doprinosi predstavljanju Crne Gore u pozitivnom svijetlu u kodifikacionoj zajednici i ukazuje da i crnogorske kompanije, odnosno njeni proizvodi mogu biti i konkuretni i traženi – rekao je Stanić.

– Izazovi su kako omogućiti proizvodima crnogorskih kompanija da budu dostupni i na NATO tržištu, obezbijediti im podršku da na jednostavan i brz način mogu dopuniti i izmjeniti podatke, te ukazati da se kodifikacijom doprinosi snaženju nacionalnog brenda na NATO tržištu, a i šire – zaključio je Stanić.

O sistemu naručilaca, vrijednostima nabavki i pozitivnoj praksi zemalja članica govorila je Valentina Knežević Tomić, direktorica Direkcije za NATO u Ministarstvo vanjskih poslova. U njenom fokusu su posebno bili neklasifikovani tenderi.

– Od 2017. godine nijesmo uspjeli iskoristiti sve potencijale NATO nabavki i ne smijemo više gubiti vrijeme. Potrebno je da se usmjerimo na neklasifikovane tendere koji čine najveći broj NATO nabavki, a procedura je potpuno ista kao u slučaju klasifikovanih – rekla je ona.

Govorila je o principima saradnje sa NATO, posebno potencirajući dobrovoljnost, povjerljivost, fer poslovanje, inkluzivnost, te obostrani interes. 

Bojan Jovović, direktor Sektora za pravne i opšte poslove u PKCG, pojasnio je upis u evidencije Komore.

– Potvrda da je određeni privredni subjekat upisan u evidenciju kod Privredne komore predstavlja sastavni dio dokumentacije koja se predaje nadležnom ministarstvu, u cilju izdavanja potvrde za učešće u nabavkama za potrebe Sjeverno–atlantskog saveza – naglasio je Jovović.

On je kazao da će Privredna komora imati značajnu ulogu u ovom procesu, kako u vidu prostornih kapaciteta tako i onih za stvaranje pretpostavki i osiguravanje uslova za učešće privrednih subjekta u nabavkama za potrebe  Sjeverno-atlantskog saveza.

Prema njegovim riječima, na posebnoj stranici na sajtu Komore objavljivaće se javni pozivi za tendere čiji stepen tajnosti to dozvoljava. 

Sljedeći okrugli sto biće održan odmah tokom jula, a savjetnik Bulatović je pozvao privrednike da već od sjutra podnesu zahtjeve za registraciju.