Rožajski sebilj od subote u funkciji

0
1459

Rožajski sebilj, bit će pušten i predat na korišćenje građanima Rožaja u subotu 14.jula u 12h.

Riječ sebilj je arapskog porijekla i označava “zgradu na putu u kojoj ima vode”.

Postojbina sebilja je u Arabiji dok se njihova gradnja na našim prostorima proširila dolaskom Osmanlija.

U sebilju je prvobitno bio službenik koji je punio tasove (posude) vodom i dijelio ih žednim prolaznicima.

Na našim prostorima najpoznatiji sebilj je sarajevski. U Sarajevu je nekada bilo više stotina sebilja, ali u katastrofalnom požaru 1697. godine uništeni su svi sarajevski sebilji. Jedini preostali sebilj na Baščaršiji, u današnjem obliku je izgrađen davne 1913. godine. Po uzoru na taj sarajevski sebilj, rožajski sebilj je izgradila porodica tragično stradalog Damira Dake Košute.

Izgradnja rožajskog sebilja započeta je početkom juna.

Sebilj na trgu u Rožajama je izgrađen od mermera, drveta i bakra. Na betonske temelje je oslonjen osmougaoni postament obložen fino urađenim i ornamentima ukrašenim mermerom iznad kojeg je bogato i lijepo od hrastovog drveta izvedena konstrukcija sa mušepcima (drvenim rešetkama) i prozračnim otvorima, što daje svojevrstan pečat vitkosti cijelom objektu. Krovnu konstrukciju karakteriše velika i rešmom ukrašena streha sa kupolom, pokrivenom bakrom, kao završnim elementom na čijem vrhu se nalazi alem. Voda otiče u mermerno korito sa četri strane.

Podsjetimo, lokalna uprava Rožaje je po uzoru na mnoge gradove u okruženju planirala izgradnju Sebilja u Rožajama 2016 godine. U nedostatku sredsava Opština je tražila investitora koji bi izgradio sebilj. Porodica Košuta je kompletnu investiciju finansirala iz ličnih sredstava i Sebilj u ime stradalog Damira poklonila gradu.

U stravičnom udesu koji se dogodio 3. oktobra 2017. godine u Grblju, smrtno je stradao Damir Daka Košuta (22) iz Rožaja.

Damir Daka Košuta 1995-2017