VLADA USVOJILA LISTU PRIORITETA U INVESTICIJAMA

0
485

U saopštenju nakon sjednice se kaže da je užu listu Nacionalna investiciona komisija usvojila 26. marta i da sadrži osam projekata iz oblasti eneregtike, vrijednih 1,17 milijardi, šest iz saobraćaja, vrijednih 789,6 miliona tri iz oblasti zaštite životne sredine, vrijednih 62,9 miliona, deset iz oblasti društvenih djelatnosti, vrijednih 74,2 miliona i devet iz oblasti ostale infrastrukture, vrijednih 28,3 miliona.

Među projektima iz energetike je korišćenje hidropotendjala slivova Drine, Pive, Tare, Ćehotine, Lima, Ibra i Morače sa hidroelektranama na Morači i Komarnici, crnogorski dio interkonekcije Italija Crna Gora – Srbija BiH, jadransko jonski gasovod, ekološka rekonstrukcija termoelektrane sa toplifikacijom Pljevalja, unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama i napajanja turističkih regija energijom.

Za toplifikaciju Pljevalja u kapitalnom budžetu za 2018. predviđeno je 510 hiljada eura.

Iz saobraćajne infrastrukture na listi su obilaznice oko Budve i Tivta, most preko Veriga, nastavak rekonstrukcije pruge Bar – Vrbnica, dionica autoputa Mateševo Andrijevica, razvoj aerodroma Tivat i dionica puta Šćepan Polje Plužine.

Iz oblasti zaštite životne sredine na listi je vodosnabdijevanje Cetinja i Pljevalja, prečišćavanje otpadnih voda na Cetinju, u Bijelom Polju, Plavu i Rožajama, kao i tretiranje otpada u Baru, Rožajama, Kolašinu, Beranama i Mojkovcu.

Na spisku projekata iz društvenih djelatnosti su izgradnja zatvora u sjevernoj regiji, unapređenje efikasnosti sudstva, zdravstvena ustanova u ZIKSu, jedinstveni informacioni sistem pravosuđa, zgrada Državnog tužilaštva u Podgorici, rekonstrukcija ili dogradnja vrtića u Podgorici, Kotoru i Bijelom Polju.

Iz oblasti ostale infrastrukture na užoj listi su naučno tehnološki park, rekonstrukcija Zetskog doma, zgrade kotorskog zatvora, Nacionalne biblioteke “Đurđe Crnojević, Državnog arhiva i infrastrukturno opremanje biznis zona u Mojkovcu i Kolašinu.

Usvojena je informacija o tekućim pitanjima vezanim za jedinstvenu listu prioritetnih infrastrukturnih projekata.

U toj informaciji se navode i projekti koji su kandidovani za Zapadnobalkanski investicioni okvir priprema idejnog projekta za prioritetnu poddionicu obilaznice oko Budve u okviru jadransko jonske ceste, priprema strateške procjene uticaja na okolinu i prateće dokumentacije za rekonstrukciju puta Šćepan Polje Plužine, priprema glavnog projekta i tenderske dokumentacije za rekonstrukciju pruge na dionici Podgorica- granica s Albanijom.