Vlada donijela odluku o povećanju minimalne zarade na 222 eura

0
629

Vlada je u saradnji sa referentnim međunarodnim organizacijama i uz konstantan dijalog sa poslodavcima i socijalnim partnerima, odgovorno i sistemski analizirala različite scenarije povećanja minimalne zarade u kombinaciji sa smanjenjem poreskog opterećenja rada.

Na osnovu svih analiza, uvažavajući značaj stabilnosti i redovnosti svih primanja, Vlada je donijela odluku o povećanju minimalne zarade sa 193 na 222 eura i smanjenju poreskog opterećenja rada za 2%. Ovakva odluka ima za cilj unapređenje životnog standarda građana sa najnižim primanjima, kao i smanjenje poreskih opterećenja koja će relaksirati poslodavce.

Ovakvu odluku smo u mogućnosti da donesemo zahvaljujući ohrabrujućim rezultatima ostvarenim dosljednim sprovođenjem ekonomske politike ostvarenim u prethodnom periodu.

Nedavno objavljeni rezultati za 4. kvartal prošle godine i trendovi koje bilježimo u 1. kvartalu ove godine dodatno su ojačali utemeljenost ove odluke.

Ovakvi rezultati jasno pokazuju da Vladine mjere ekonomske politike daju rezultate. Zbog toga će Vlada nastaviti dalje odlučno sprovođenje svih planiranih mjera sa ciljem ostvarivanja ključnih prioriteta – daljeg ekonomskog rasta i razvoja, unapređenja životnog standarda građana, unapređenja poslovnog ambijenta i otvaranja novih radnih mjesta.

Takođe, Vlada će, kao i do sada, sve ove aktivnosti sprovoditi u stalnoj komunikaciji sa svima zainteresovanim stranama, i socijalnim partnerima i preduzetnicima i predstavnicima struke i nauke i civilnog sektora. Samo udruženi napori cijelog društva usmjereni ka napretku, mogu nas dovesti do željenog cilja – evropskog kvaliteta života naših građana