Rejs Fejzić uručio laureat-povelju Seadu Šahmanu za postignute rezultate na doktorskim studijama

0
218

U organizaciji Islamske zajednice u Crnoj Gori & Medžlisa IZ Podgorica Sead Šahman primio laureat- povelju za postignute rezultate i uspjeh sa prosjekom ocjena 10 tokom doktorskih studija koje privodim kraju na Univerzitetu u Sarajevu.

Povelju su Šahmanu uručili reis Islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifat ef. Fejzić, predsjednica Medžlisa Islamske zajednice u Podgorici Refika- Lela Tuzović i glavni imam medžlisa Džemo ef. Redžemetović.

Šahman je svom fejsbuk nalogu istakao: „Nakon uspješno završenog Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, na kome sam kasnije i magistrirao, u posljednje tri godine pohađao sam doktorske studije na Fakultetu za upravu Univerziteta u Sarajevu i u tom intervalu položio devet ispita predviđenih planom i programom za doktorante. Svaki od tih ispita položio sa ocjenom 10. Početkom ove godine odbranio sam prijavu projekta doktorske disertacije, a izrada same disertacije i istraživanje je u toku.

Tu naravno moje obrazovanje i posvećenost nauci neće stati jer proces cjeloživotnog učenja nas uvijek činim mladim i korisnim članovima društvene zajednice.“

Šahman se novčanog dijela nagrade   odrekao u korist nekog od drugih studenata koji istinski ima potrebu za sredstvima za školovanje, dajući na taj način skromni doprinos procesu obrazovanju novih generacija.