Raspisan KONKURS za Godišnju nagradu “KOMUN@”

0
220

ČASOPIS ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I NJEGOVANJE BAŠTINE CRNE GORE “KOMUN@” objavio je konkurs za dodjelu Godišnje nagrade za doprinos očuvanju identiteta i afirmacije kulturno-istorijske baštine Crne Gore – “KOMUN@”

Konkurs prenosimo integralno.

Uslovi konkursa:
Nagrada “Komuna” dodjeljuje se instituciji i pojedincu za doprinos očuvanju identiteta i afirmacije kulturno-istorijske baštine Crne Gore
Predlagači nagrade:
– Nacionalne i opštinske institucije iz oblasti kulture
– Akademsko-naučne institucije čiji je program i sadržaj rada oblast kulture i identiteta Crne Gore
– Nevladine organizacije iz oblasti kulture
– Grupa građana
Prijedlog za nagradu potrebno je da sadrži:

 1. Podatke-biografiju o instituciji ili pojedincu
 2. Opis djelatnosti rada, referentan za oblast predviđene nagrade
 3. Obrazloženje prijedloga: (konkretan značaj za očuvanje identiteta i afirmacije kulturno-istorijske baštine Crne Gore)
  ————————————————————————————————-
  Razmatranje i vrednovanje dostavljenih prijedloga obaviće stručni žiri za dodjelu Godišnje nagrade “KOMUN@” 2022;
  Rezultati konkursa sa propratnim obrazloženjem biće objavljeni na facebok stranici časopisa “Komuna” https://www.facebook.com/casopis.komuna i u medijima.
  Konkursni prijedlozi sa potrebnom dokumentacijom podnose se u elektronskoj formi na mail adresu: casopis.komun@gmail.com sa naznakom Konkurs za nagradu “Komun@ najkasnije do 06. aprila 2023. godine.