Predsjedništvo DPS: Utvrđena dinamika priprema za predstojeći Kongres

0
286

Na sjednici Predsjedništva Demokratske partije socijalista Crne Gore, kojom je predsjedavao predsjednik DPS Milo Đukanović, utvrđen je prijedlog Odluke o raspisivanju izbora u opštinskim organizacijama, odnosno Odboru Glavnog grada Demokratske partije socijalista Crne Gore, koja će biti upućena Glavnom odboru na dalje razmatranje. Osim navedene Odluke, Predsjedništvo je utvrdilo i Uputstvo o načinu organizovanja partijskih izbora, uključujući kriterijume za izbor organa partije, kao i hodogram aktivnosti u susret opštinskim izbornim konferencijama i Kongresu. Saglasno usvojenoj dinamici, izbori u lokalnim odborima Demokratske partije socijalista će biti održani od aprila do jula tekuće godine, nakon čega će uslijediti pripreme za Kongres.

Predsjedništvo je razmatralo i aktuelna politička pitanja i zaključilo da su protesti legitiman način ispoljavanja određenih stavova, uz ocjenu da je riječ o isključivo politički motivisanim skupovima. Predsjedništvo je naglasilo otvorenost za dijalog sa svim političkim partijama u okviru institucija sistema. Naravno moguće je razgovarati i sa formalnim organizatorima protesta, ali bez bilo kakvih ultimatuma i bez mogucnosti za kompromise, s bilo kim, oko o temeljnih vrijednosti moderne crnogorske države i drustva i funkcionisanja njenih institucija.

Predsjedništvo je razmatrilo informaciju o izbornim rezultatima u Tuzima. I pored činjenice da je DPS pojedinačno osvojila najveći broj mandata, većinska podrška građana Tuzi je data partijama sa kojima DPS ostvaruje saradnju na državnom nivou. DPS će na temelju poštovanja multinacionalnog i multivjerskog zajedništva nastaviti da djeluje u lokalnom parlamentu u skaldu sa svojim programskim opredjeljenjima,dajući doprinos daljem ekonomskom i društvenom razvoju Tuzi, čijem je samostalnom statusu presudno doprinijela.

Demokratska partija socijalista Crne Gore