Dug Opštine Rožaje nije 24 već ispod 14 miliona

0
551

Povodom pisanja pojedinih medija o ukupnim dugovanjima opštine Rožaje oglasio se Kabinet predsjednika opštine: Dugovanja opštine nisu 24 već nešto ispod 14 miliona eura

Ukupna dugovanja opštine Rožaje,javnih ustanova, službi i preduzeća koje se finasiraju iz budžeta opštine, na dan 30.09. ove godine iznose 13.889.043 eura a ne kako su objavili pojedini mediji 24 miliona, stoji u saopštenju Službe predsjednika opštine Rožaje, Ejupa Nurkovića.

Obaveze po osnovu neto zarada zapošljenih na kraju prošlog mjeseca su iznosila, 495.000 e, po osnovu poreza i doprinosa na zarade zaposlenih 1.781.847 e, za pozajmice 155.765 e., prema dobavljačima opština ima 435.604 e. obaveza, prema budžetskim korisnicima 284.896 e. dok su obaveze za održavanje javnih površina prema preduzeću Komunalno 508.820 e. što ukupno iznosi 3.661.934 eura.

Pored toga, ukupne obaveze JU, preduzeća i služni koje se finasiraju iz budžeta opštine, na kraju prošlog mjeseca su iznosile 3.374.000 eura dok su kreditne obaveze opštine 6.853.109 eura.

Kada su u pitanju kreditne obaveze, radi se uglavnom o dugoročnim kreditima sa rokom otplate od 7-23 godine stoji u tom saopštenju i dodaje da opština Rožaje priprema podnošenje tužbe protiv autora spornog teksta “zbog iznošenja neistinitih informacija i obmanjivanja gradjana”.

Izvor: Pobjeda / Opština Rožaje