DPS:Opštinske izborne konferencije prilika za nove ljude i ideje

0
192

Na sjednici Predsjedništva Demokratske partije socijalista Crne Gore koja je održana danas, a kojom je predsjedavao predsjednik DPS Milo Đukanović, konstatovano je da se pripreme za održavanje predstojećih opštinskih izbornih konferencija odvijaju u skladu sa ranije postavljenim planom i kriterijumima za izbor opštinskih organa partije. Predsjedništvo je izrazilo zadovoljstvo kvalitetom dosadašnjih prijedloga kandidata za članstvo u partijskim odborima na lokalnom nivou, koje u značajnoj mjeri predstavljaju novi, mladi i obrazovani ljudi, kao i zavidan broj žena.

U uvjerenju da će na bazi takvih prijedloga novi mjesni i opštinski odbori predstavljati osnovu daljeg političkog i kadrovskog snaženja DPS, Predsjedništvo je sigurno da će to biti garancija novih političkih pobjeda u redovnim izbornim izazovima.

Na temelju odluka opštinskih organizacija DPS, koje je prihvatilo Predsjedništvo partije, opštinske izborne konferencije će biti održane od 14. maja zaključno sa 30. junom.

Predsjedništvo je konstatovalo da je proces unutarpartijskih izbora još jedna dobra prilika u kojoj će Demokratska partija socijalista pokazati svoju punu otvorenost za nove ljude i ideje, koji mogu dati značajan zamah politici partije, kako na lokalnom, tako i na državnom nivou.

Demokratska partija socijalista Crne Gore