Bošnjaci od Načertanjia do Memoranduma

0
229

Šarkinović:Ovom temom bavim se preko trideset godina,a sve da bi kao ljudi i društvo spoznali šta nam se dešava i zašto.

U organizaciji Bošnjačkog vijeća, u Podgorici je promovisana knjiga dr Hamdije Šarkinovića, BOŠNJACI OD NAČERTANIJA DO MEMORANDUMA .

Knjiga se kroz arhivsku građu bavi pravno političkim i društvenim odnosima u regionu s akcentom na poziciju Bošnjaka u istorijskom kontekstu, pojasnio je moderator promocije, Mirsad Rastoder i podsjetio da Vijeće svesrdno uvažava vrijedne stvaraoce.  Poznato je da su programski dokumenti, Načertanije i Memorandun SANU nastali  kao tajni, neslužbeni dokumenti, ali je sadržaj u njima sprovođen kroz razne forme, javne i tajne politike. Poslužili su i Miloševiću i drugim izvođačima. U ovoj knjizi, Šarkinović na blizu 500 stranica razmatra pomenute i druge dokumente kako bi čitaoca upoznao sa izvorima koji su dominantno uticali na velikosrpsku politiku i smjer agresivnog rješavanja srpskog pitanja, a time i čestog sukobljavanja u regionu tim povodom.

   – Šućko Baković, ombudsman u penziji, zapaža da ova knjiga tematizuje programe, tekstove i zalaganja organizacija i uticajnih pojedinaca u periodu od preko 150 godina, od Načertanija 1844, Memoranduma SANU 1986 i novog programskog dokumenta koji se pominje kao „srpski svet“. Riječ je o vrlo izazovnom periodu sa ratnim i gladnim godinama,naglasio je Baković. Autor u studiji analizira brojne dokumente i daje svoje stavove i zaključke na pojedine epohe i događaje, sa posebnim osvrtom na položaj i ulogu Bošnjaka u čitavom ovom periodu. Možemo se sporiti sa njegovim zaključcima ali su nesporni, izvorno preneseni, dokumenti koji ovu knjigu čine osobenom i jedinstvenom, kazao je Baković.

  – Metodološki ova studija zalazi u tri discipline: pravo, političke nauke i istoriju, ocijenio je politikolog mr Danijel Kalezić. Radi se o jednoj vrlo kompleksnoj pravno-političkoj i istoriskoj studiji koja obuhvata ne samo iznošenje arhivske građe već i analitičku kontekstualizaciju tih dokumenata kroz različite istoriske etape, od Načertanija do savremenih izazova sa kojima se danas suočaavaju ne samo Bošnjaci nego i Crnogorci i drugi narodi. A sve to se danas može svrstati u hibridni koncept „srpskog sveta“, kazao je Kalezić. Čitalac u ovoj knjizi može etapno da vidi istoriju Balkana i kroz šta su sve prošli Bošnjaci u borbi za svoju nacionalnu identifikaciju. Bošnjaci kao i Crnogorci dijele tu zlu kob da do kraja nijesu završili nacionalnu konsolidaciju i to je ono što povezuje ova dva naroda, povezuje i obavezuje na otpor podrivanju narodnih interesa. Šarkinović je, kroz ovaj istoriski pregled, jasno predočio i znakove koji su važni da Bošnjaci lakše grade koegzistenciju sa drugim narodima i ostvaruju reprezentativnost predstavljanja nacionalnih interesa u Crnoj Gori i regionu, naglasio je Kalezić.

– Istoričar dr Boban Batrićević smatra da je knjiga Hamdije Šarkinovića aktuelna danas koliko i kada je prvo izdanje objaljeno, prije trideset godina, jer upućuje na fundamente velikosprske politike u regiji. Ona potvrduđuje da su programski ciljevi veliko-srpske ideologije, od Načertanija do danas dobijali nove oblike a suština je ostala ista, prisvajanje ili etničko čišćenje drugih naroda u interesu velikosrpskog projekta.  Osvrnuvši se na konkretne posljedice, Batićević je naglasio da je negiranje genocida u Srebrenici jasna razdjelnica, za svakog civilizovanog čovjeka, a posebno za   Bošnjake i Crnogorce koji na iskrenosti treba da grade odnose i razvojne perspektive u regionu. Ova dva naroda su ključni čuvari građanskog koncepta Crne Gore i imaju zajednički problem proklamovan davno ali i takozvanim „srpskim svetom“, pojasnio je Batrićević. Sve to je obrađeno u knjizi Šarkinovića, kroz obajavu dokumenta, izvora, da možete  da provjerite ono što je izvedeno kao zaključak iz tih dokumenata. U tome je posebna vrijednost ove knjige, kazao je Batrićević i pored ostalog citirao napomenu iz knjige Šarkinovića kao puku.“Bošnjaci u čitavom svijetu,bez obzira u kojoj državi žive, treba da se zalažu zajedno sa naprednim, demokratskim snagama za državu u kojoj je vladavina prava osnovni preduslov i garant poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda.“…

– Knjiga „Bošnjaci od Načertanjia do Memoranduma“ jako je interesantna za analizu i s aspekta širokog korpusa ljudskih prava, kazao je Šućko Baković izdvojivši: pravo na život, pravo na imovinu i pravo na slobodu vjeroispovijesti. Ova tri prava, kao i druga, često su bila pregažena zločinima i pogromima, pojasnio je Baković navodeći primjere iz Šahovića, pokrštavanja u Plavu i Gusinju 1913. te otimanja imovine nepravoslavnom stanovništvu. U Šahovićima 1924. u mirnodopskom periodu kraljevine SHS, izvršen je stravičan zločin nad muslimanskim stanovništvom i niko od tadašnjih vlasti nije ni pozvao na odgovornost ni jednog od učesnika zločina. Na imanja stradalih i prognananih doseljeno je pravoslavno stanovništvo iz drugih krajeva. Stotinama ljudi najgrublje je pogaženo osnovno – prirodno pravo na život. I ne samo da je izvršena plajačka pokretene imovine, nego i paljevina kuća, pomoćnih objekata i stočne hrane  kako se, ni slučajno preživjeli nebi mogli vratiti na svoja zgarišta, kazao je Baković

 Početkom 1913. u Plavu i Gusinju, zaključane su džamije i zabranjeno je vjernicima da okupljaju na molitvu, a potom je nastupilo „dobrovoljno pokrštavanje“, i sve to uprkos važećim zakonskim garancijama na slobodu vjeroispovijesti. Dakle,radilo se o masovnom i prisilnom pokrštavanju, flagrantnom kršenju osnovnih ljudkih prava kojima se i ova knjiga vema uspješno bavi, naglasio je Baković.

Hamdija Šarkinović se zahvalio promoterima i publici, posebno Bošnjačkom vijeću i posleniucima KIC-a „Budo Tomović“ za organiyaciju i podršku u promociji knjige koja je treće, dopunjeno izdanje višedecenijskog istraživanja.

 – Ovom temom bavim se preko trideset godina i znam da ona zaslužuje još mnogo istraživanja i knjiga,a sve da bi kao ljudi i društvo spoznali šta nam se dešava i zašto. Crna Gora nije svojina samo jednog naroda, kako bi željeli neki političari,već susvojina svih autohtonih naroda nabrojanih u Ustavu. Bošnjački narod prošao je brojne golgote na putu stalnog dokazivanja svojih posebnosti i vrijednosti u odnosu na druge narode sa kojima je dijelio prostor i konačno uspio je da revitalizuje svoje ime i kulturni identitet. Bošnjaci u Crnoj Gori ne žele balkanizaciju,već evropeizaciju,koju mogu postići samo u državi kada vladavina prava postane realnost, kao najveća ustavna vrijednost propisana u Ustavu Crne Gore, zatim članstvom u Evropskoj uniji i NATO alijansi,koje su garancija opstanka i prosperiteta naše države i naroda. Za svoja Ustavom i zakonom zagarantovana prava i slobode Bošnjaci imaju samo jedno sredstvo – korišćenje demokratskih institucija i metoda za argumentovanu političku utakmicu i pobjedu demokratije uz aktivnu podršku demokratskih snaga i javnog mnjenja u Crnoj Gori – zaključio je Šarkinović.