98 godina od zločina Zarije Joksimovića u Rožajama

0
1242

12. decembra 1924., Zarija Joksimović, na dužnosti Sreskog načelnika i isljednika u Beranama,  kreće sa žandarima i vasojevičkim seljacima u krvavi pohod rožajskim selima: Balotićima, Njegušima, Besniku, Baću, Pripeču i Bukovici, uzgred ubivši 21 osobu zbog muslimanskog imena.

Prvo su stigli u selo Balotiće gdje su ubili jednog seljaka po imenu Galjo Kujević. U selu Njeguš ubili su hodžu mula Sadriju i jednog njegovog druga. Odatle su produžili u selo Besnik gdje su ubili tri sina Kadrije Dacića i četiri sina Adema Bajrovića, zatim Bulja, sina Rekova iz istog sela. Svu osmoricu su pobili na način kakav nije dostojan čovjeka. U selo Prilep ubili su dvojicu seljaka na koje su prvo naišli. A u selima Baću, Pripeču i Bukovici, poubijali su još nekoliko mještana. 

Bošnjačko stanovništvo navedenih sela je bilo zatečeno, jer je napad izvršen iznenada i sa dobro naoružanom ruljom. Međutim, stanovništvo Biševa je, zahvaljujući jednoj biševskoj odivi koja je bila udata u selo Kalače, bilo obaviješteno da su Vasojevići krenuli ka Biševu.

O dolasku neprijatelja prvi je obaviješten komitaš Reko Biševac. On je odmah  sakupio svoje ljude i znalački ih rasporedio na sve prilaze Biševu. Sigurni u sebe i u svoje oružje Vasojevići su prilazili Biševu „Rujiškim putem“, uz pjesmu i halak. Nisu ni slutili da ih prate budne oči biševske komite. Reko je prvi opalio a za njime složno ostali Biševci.  Među Vasojeviće je nastala panika i povlačenje.

U napadu na Biševo Zarija Joksimović je bio teško ranjen, ali je preživio. Početkom 30-ih godina prošlog vijeka Zarija ulazi u politiku. Bio je poslanik za Beranski srez u skupštini Kraljevine Jugoslavije. Za njegovo ime se veže i ubistvo čuvenog Galjana Kršića iz Petnjice, takođe narodnog poslanika i predsjednika Petnjičke opštine. Da ne bi dijelio mandat sa Galjanom Kršićem Zarija Joksimović je unajmio Zariju Kuča da ubije Galjana. Ovaj je to učinio 1934. godine. Zarija Kuč je postavio Galjanu zasjedu iza sela Police u Stenicama, iznad Šiškog potoka. Odatle je pucao i ubio Galjana. Odmah su reagovali njegovi sinovci Šefkija i Muslija, koji su se nalazili u Galjanovoj pratnji, i ubili ubicu Zariju Kuča.

Zariju Joksimovića su, na Kosovu, nakon završetka Drugog svjetskog rata, ubili partizani. Konkretno Dragiša Bućković oficir OZN-e koji je po sopstvenom priznanju egzekutor i mula Jakupa Kardovića.