Šta je ploča i zašto su Murići „pocrkali“ na njoj

0
9147

Pešterska polja nijesu samo bogata prirodnim ljepotama i raznim rudnim bogatstvima, već su bogata i pričama koje se prenose sa koljena na koljeno.

Priča o Murićima je interesantna a mještani pešterdkih sela je prenose u dvije verzije. Prva verzija je da je sedmorica Murića putovalo i da su seli nedaleko od  izvora koji je zaštićen kamenom pločom.

Imali su testije u kojima nije imalo više vode jer su je ispili usput. Bila je velika vrućina a oni tvrdoglavi,jedan drugome su govorili da ode da im donese vode ali, gombajući se ,, Haj ti, haj ti,neću ja idi ti…,,. Pocrkali su od žeđi.

Druga verzija je da su njih sedmorica,pokušavali da podignu ploču pa da se napiju vode , umjesto da zafate vodu ispod ploče i tako od velikog naprezanja da podignu ovu ogromnu ploču pocrkali svi sedmorica.

Od tada se na Pešteri kaže za tvrdoglave i neposlušne ,, Dabogda pocrkali kao Murići na Ploču,,

Sama Ploča,kako se zove ovaj izvor, svjedoči o dugogodišnjem postojanju naroda na Pešteri,odnosno čuva historiju pešterskog naroda koji je najstariji u Sandžaku.

Piše: Naser Bakić