Praznik: Bošnjaci danas slave Dan Sandžaka

0
250

U znak sjećanja na osnivanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Sandžaka (ZAVNOS) u Pljevljima 1943. godine, danas se obilježava 20. novembar – Dan Sandžaka.

Jedna od najznačajnijih odluka AVNOJ-a bila je odluka o osnivanju zemaljskih antifašističkih vijeća na pokrajinskom nivou, kao odraz predratne koncepcije Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) o federativnom državnom ustrojstvu buduće jugoslavenske države.

Na osnovu te odluke, 20. i 21. novembra 1943. godine, u Pljevljima je održana Osnivačka skupština Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Sandžaka.

Za prvog predsjednika Predsjedništva ZAVNOS-a izabran je Sreten Vukosavljević, a za 3 potpredsjednika: Murad-ef. Šećeragić, Dušan Ivović i Mirko Ćuković.

Ovaj datum je zvanični nacionalni praznik Bošnjaka i u Crnoj Gori i Srbiji, a proslavlja ga i bošnjačka dijaspora porijeklom iz Sandžaka.

U gradovima crnogorskog dijela Sandžaka 20. novembar je radni dan ali se zvanično obilježava od strane političkih predstavnika Bošnjaka kao i Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori. U Novom Pazaru i ostalim opštinama u srbijanskom dijelu Sandžaka, 20. novembar je za Bošnjake neradni dan, a na zgradama lokalne samouprave, opštinskih ustanova i preduzeća i škola je istaknuta bošnjačka nacionalna zastava.