Grupa građana: Poštovati pretpostavku nevinosti u slučaju Seada Šahmana

0
1069

Grupa građana je portalu OSVRT uputila saopštenje koje integralno prenosimo.

Bez namjere da se miješamo u nadležnosti pravosudnih institucija naše države i da na bilo koji način utičemo na nezavisnost tužilaštva, imamo ljudsku i moralnu obavezu da pružimo punu podršku našem kolegi, prijatelju i poznaniku Seadu Šahmanu.

Riječ je o vrijednom, porodičnom čovjeku, doktorandu, istaknutom članu društveno-političke zajednice Crne Gore.

Senzacionalizam i banalizacija javnog prostora nanosi veliku štetu pojedicima koji se unaprijed osude a onda kada se uvidi da je sud utvrdio drugačije, niko ne snosi odgovornost dok oni ostaju trajno obilježeni zbog nedokazane sumnje kojom do kraja života budu opterećeni oni, njihove porodice i karijere.

Ne smijemo više dozvoljavati takav javni diskurs i pozivamo tužilaštvo, medije, političke partije i nevladine organizacije na puno poštovanje pretpostavke nevinosti i dostojanstva ličnosti.

Duboko vjerujemo da je Sead Šahman nevin u slučaju koji je pokrenulo tužilaštvo. Istovremeno, tužilaštvu pružamo punu podršku da utvrdi istinu za koju smo ubijedjeni da će biti u korist Sead Šahmana. I tom smislu mi, dolje potpisani, mu pružamo punu moralnu i ljudsku podršku.

Sabina Muratović

Zina Husić

Edin Tuzović

Bejto Šahmanović

Reis Rifat Fejzić

Ejup Nurković

Aleksandra Radoman

Jasmin Ćorović

Rahman Husović

Kemal Purišić

Mirsad Rastoder

Alma Hadžibegović

Aldemar Ibrahimović

Anđela Borilović

Esad Zaimović

Amer Nokić

Enes Husović

Nikola Zirojević

Samir Agović

Ismail Dacić

Ana Nikčević

Nihad Canović

Almir Avdić

Nedžad Drešević

Kemal Zoronjić

Jasmina Cikotić

Mehmed Adrović

Mirsad Nurković

Edin Smailović  

Damir Juković

Dino Ćatić

Buda Ognjenović

Adel Omeragić

Haris Ramović

Sanid Redžepagić

Esmin Frljučkić

Merdin Purisic

Ervin Duraković

Sedad Dedić

Haris Šabanović

Edin Suljević

Budimla Novaković

Samir Kadribašić

Adnan Pepić

Salko Tahirović

Sadam Luković

Aida Čekić

Gušmirović Izudin

Emrah Demić

Kenana Strujić Harbić

Elvedin Rujović

Jasmin Jevrić

Amer Redžepagić

Ognjen Šaranović

Snežana Vešović

Zerina Kardović

Eldin Šabović

Almedina Škrijelj

Nadil Azemović

Aleksandra Mikić

Erol Rastoder

Emina Tufekčić

Alen Suljević

Zelda Dizdarević

Maida Kurtagić

Demir Nurkovic

Dragan Đukanović

Dženis Nurković

Razmenka Kalić

Imran Srebrenikovic

Adisa Zoronjić

Murat Redžepagić

Šefko Kurpejović

Haris Mekic

Zorica Kovačević

Ernesa Kardović

Dino Đozgović

Amira Hodžić

Monika Vulević

Nataša Vukašinović

Ammar Borančić

Jasmin Ličina

Anita Bilafer Mihaljević

Daliborka Maraš

Amela Tiganj Kolar

Irfan Husović,

Admir Adrović,

Amer Smailović

Fuad Feratović,

Vukica Jelic,

Jasna Durović,

Denis Bicić,

Azemina Bicić,

Danilo Ratković,

Ema Luboder Rujovic,

Alen Mujević,

Mersida Aljičević

Armin Honsić,

Mirsad Mustafić,

Džemal Radončić,

Jasmin Kanalić,

Adis Kucević,

Armin Sijarić,

Ilda E. Babačić,

Dino Hodžić.

Emir Purisić,

Danijela Radulović,

Emira Mustajbašić Ličina,

Adel Nurković,

Fahid Feratovic,

Rešad Sijarić,

Alija Kujović,

Mirsad Miki Heldić,

Zoran Ratković,

Esko Hodžić,

Beli Brdakić,

Srđan Prnjat,

Mirela Dautović Avdić,

Beka Selimanjin,

Satki Hadžijić,

Mirela Ramčilović,

Ruždija Redžepagić,

Adin Purišić,

Nedžad Šahman,

Amra Purišić,

Mensur Feratović,

Tanja Zeković Vukašinović,

Amel Redžematović,

Sanel Balić,

Šeila Purišić,

Ismet Latić,

Đurađ Crnojević,

Željko Kalezić,

Mejra Šahmanović,

Suljo Mustafić,

Džemal Šahmanović,

Zeid Škrijelj,

Altijana Mandić,

Vedad Kurpejović,

Selma Honsić,

Zuvdija Šahmanović,

Adis Kučević,

Džemal Purišić,

Anesa Ramović,

Jasmin Kijamet,

Esko Šainović,

Zuvdija Šahmanović,

Elvisa Šabović Ećo,

Šemsudin Miško Redžepagić,