U GIMNAZIJI PREDAVANJE PROTIV VRŠNJAČKOG NASILJA

0
341

Danas je u rožajskoj gimnaziji realizovana radionica o vršnjačkom nasilju.
Predavanje na ovu temu realizovao je Opštinski tim za prevenciju vršnjačkog nasilja u saradnji sa Đačkim parlamentom Gimnazije. Ovaj tim čine predstavnici Centra za socijalni rad i ostalih ustanova i službi koje se bave ovom materijom. Uvod u današnju radionicu dao je Dženan Kajević, predsjednik Đačkog parlamenta. Direktor škole Fejzo Murić je ovom prilikom ukazao na značaj ovakvih radionica i istakao da one u mnogome pomažu na podizanju svijesti kod mladih u cilju razvijanja tolerancije i međusobnog uvažavanja među mladima.
Sanela Kalač, pedagoškinja, je u svom izlaganju govorila o načinu i metodama rješavanja konfliktnih situacija koje se ponakada javljaju. Istakla je da u ovome poslu veoma važnu ulogu ima pravovremeno prijavljivanje i reagovanje na eventualno nasilje.

Takođe, saradnja sa roditeljima je važan faktor, koji je jako prisutan kada nastane problem.
Esad Plunac, pedagog u Centru za socijalni rad u Rožajama je pojasnio misiju i viziju tima, njegovu važnost u radu sa mladima. Istakao je, pored ostalog, da će se radionice na ovu temu realizovati u svim školama na teritoriji rožajske Opštine. Upoznao je prisutne sa zakonskim odredbama koje tretiraju ovu materiju. Više učenika je uzelo učešća u diskusiji, čime su pokazali svoju zrelost, kao i činjenicu da poznaju ovu problematiku.