Vlada u Rožajama gradi vrtić, školu i fiskulturnu salu.

0
415
Panorama Rožaja
Panorama Rožaja/ foto: Eldar Lakota

Kroz Investicioni plan Direkcije javnih radova za ovu godinu predviđena realizacija nekoliko projekata u rožajskoj opštini.

Za izgradnju dječijeg vrtiće,gradske OŠ i fiskulturne sale 2,5 miliona eura.

U ovogodišnjem programu investicija Direkcije javnih radova, izmedju ostalog, našla su se i tri veoma važna infrastrukturna projekta za rožajsku oštinu. Riječ je o izgradnji objekta dječijeg vrtića, nove gradske OŠ i fiskulturne sale za dvije srednje škole. Ukupna vrijednost tih investicija je oko 2,5 miliona eura.

Izgradnja novog dječjeg vrtića

O značaju izgradnje novog objekta dječijeg vrtića govori činjenica da je sadašnja jedina predškolska ustanova u ovoj opštini smještena u objektu koji je sagradjen 50-tih godina prošlog vijeka i da je do unazad skoro četiri decenije kada je adaptiran za potrebe dječijeg vrtića,služio kao dom zdravlja. Objekat inače ima dva sprata, što svakako nije u skladu sa propisima kada su u pitanju predškolske ustanove a i kapacitet od oko 100 mališana,nije dovoljan da zadovolji potrebe ove sredine kada je u pitanju predškolsko vaspitanje. Prema informaciji iz te ustanove, novi objekat će se graditi na istom lokalitetu ali će biti uradjen po svim standardima i imaće duplo veći kapacitet od postojećeg.

Izgradnja treće gradske osnovne škole

I izgradnja treće osnovne škole u gradu, već duže vrijeme se nameće kao nezaobilazna potreba. U dvije postojeće gradske OŠ „Mustafa Pećanin“ i „25.Maj“nastavu pohadja oko dvije hiljade učenika, tako da je izražen problem nedostatka prostora za organizovanje nastave. Sva odjeljenja su popunjena do gornje granice predvidjenog broja učenika a prisutan je i nedostatak prostora za organizovanje kabinetske nastave. Isto tako,usljed širenja grada, učenici iz pojedinih naselja putuju do škole i po nekoliko kilometara. Izgradnjom nove škole, koja će se graditi na prostoru nekadašnjeg Gornjeg ibra, svi ti problemi bi trebali da se riješe.

Izgradnja fiskulturne dvorane

I treći planirani projekat,nije ništa manje značajan od predhodna dva. Naime, nakon nekoliko godina odlaganja, ovog ljeta bi trebala da počne i izgradnja nove fiskulturne sale za dvije ovdašnje srednje škole Gimanaziju „30.septembar“ i Srednju stručnu školu, u kojima nastavu pohadja oko 1100 učenika. Na taj način bi te obrazovne ustanove ali i Rožaje, dobili funkcionalnu mini dvoranu odnosno sporski objekat koji bi bio izgradjen po FIBA standardima u kojem bi pored nastave bilo moguće organizovati dvoranska sportska takmičenja. Postojeća fiskulturna sala, koja je izgradjena prije više od četiri decenije potpuno je neuslovna za organizovanje nastave jer je izgradjen mimo svih standarda. O značaju izgradnje tog objekta možda najbolje govori podatak, da se već nekoliko godina u postojećoj Sali ne održavaju časovi fiskulture I koliko ta činjenica ima odraza na mlade ljude koji su u periodu razvoja.

Faruk Kalić