Umjesto Kalača Nuhodžić

0
858

Vlada Crne Gore je na 90. sjednici dala saglasnost da Rešad Nuhodžić bude v.d. direktora Direkcije javnih radova.

Nuhodžić, diplomirani inženjer saobraćaja,će tu funkciju obavljati do imenovanja direktora ove direkcije u skladu sa zakonom, stoji u Odluci Vlade.

Na toj poziciji će zamijeniti Almera Kalača diplomiranog inženjera građevinarstva kojeg je vlada razriješila na lični zahtjev. Kalač je sredinom maja ove godine imenovan na tu funkciju.

Direkcija javnih radova je operativni organ odgovoran za realizaciju najvažnijih državnih infrastrukturnih projekata koji se finansiraju iz kapitalnog budžeta.