Stupio odabrani mjesec Ramazan

0
197

Ramazan je ODABRANI mjesec kada muslimani imaju nekoliko važnih uslova da bi se približili što više Bogu.
Prvi je da se individulano postom zaštite od ružnih djela, govora i misli.
Drugi je da se kolektivno sa poštovanjem odnose prema članovima porodice, drugim muslimanima i društvu u kojem žive.
Treći je da tu njihovu blagost, strpljenje, mirnoću i predanost osjete i komšije koji nisu njihove vjere.
Sa ispunjavanjem ovih uslova se postiže potpuna namjena Ramazana kao mjeseca koji tjelesno i duhovno čisti muslimana.
U ovom mjesecu čovjek je najbliži sebi i otkriću svog bitisanja u svijetu gdje je on samo prolaznik koji ima šansu da iza sebe ostavi dobra djela i da ga takvim pamte buduće generacije.

Na kraju dolazi Bajram kao najveći vjerski praznik muslimana.

I zaista Bajram je nagrada za predane.