Premijer Marković: Značajna ulaganja na sjeveru

0
851

„Nema razvijene Crne Gore bez razvijenog Sjevera“ postala je maksima naših svakodnevnih nastojanja da kroz obezbjeđivanje uslova za ravnomjerniji regionalni razvoj unaprijedimo kvalitet života u svim djelovima naše zemlje. Kazao je premijer Duško Marković u obraćanju crnogorskim parlamentarcima.

Vlada je pokazala nedvosmislenu posvećenost razvoju Sjevera. Iz kapitalnog budžeta za 2018. godinu koji se realizuje posredstvom Direkcije za javne radove, skoro polovina sredstava (41,83%) tj. 19.110.000 eura je planirana za realizaciju 35 projekata na sjeveru.

Među navedenim projektima su ski centri na Bjelasici sa kolašinske, bjelopoljske i mojkovačke strane, Ski centar na Durmitoru, Ski centar na Hajli u Rožajama i valorizacija Đalovića pećine u Bijelom Polju. Vrijednost investicije Ski centra na Hajli je 16 miliona eura sa planom da se završi do kraja 2022. godine ističe Marković.

Premijer je takođe istakao da se na mnogim gradilištima širom sjevera posvećeno i odgovorno radilo

„Znaju to u Vrulji i u Kovrenu (završena dionica – 4,6 miliona), znaju i u Lepencu i u Stevanovcu (3,2 miliona). Znaju i u Petnjici gdje smo završili I i započeli II fazu puta od Berana (vrijednosti oko 11 miliona eura).

Govorićemo, nadam se, u najkraćem roku i o putu Lubnice – Jezerine (34 miliona), I fazi puta Pljevlja – Metaljka, i o dionici Vrulja – Mijakovići (8,7 miliona), ali isto tako i o dionici magistralnog puta Ribarevine –Bijelo Polje (3,2 miliona).

Uvjeren sam da ćemo i u Rožajama svjedočiti skoroj realizaciji druge faze zaobilaznice vrijednosti skoro 20 miliona eura, ali i rekonstrukciji magistralnog puta Rožaje –Špiljani za koji je u toku priprema tendera za izbor izvođača (procijenjena vrijednost 15 miliona). Ništa manje i o dionici Trpezi – Kalače za koji je u toku tenderska procedura, dok je raspisan tender za izbor projektanta za projektovanje pravca most Zeleni – Vuča. “

Iz svega navedenog jasno je da na Sjeveru radimo na projektima putne infrastrukture ukupne vrijednosti reda veličina – slovom i brojem – 100 miliona eura.

Dodatno, u planu Direkcije za saobraćaj je da se u periodu od 2019. – 2022. godine, na Sjeveru realizuju projekti u vrijednosti od preko 72 miliona eura.