Privredna komora: Stanje zaliha ulja i brašna alarmantno

0
50


Upravni odbor Privredne komore Crne Gore, sa sjednice održane 21. marta, apelovao je na što skoriju deblokadu rada državnih institucija kako bi se u izazovnom vremenu zaštitili interesi crnogorske privrede.
Imajući u vidu rast troškova materijala koji je posebno izražen od početka krize u Ukrajini, Komora inicira da se iznađu mehanizmi usklađivanja cijena iskazanih u tenderima sa promjenama na tržištu. Privrednici ističu da su cijene goriva i bitumena u posljednja dva mjeseca porasle za 70 odsto, a armature za više od 130 odsto. Zbog rasta cijena, privrednici koji realizuju poslove po ugovorima ranije sklopljenim u okviru javnih nabavki, nalaze se u nezavidnom položaju i dovedeni su na rub bankrota. Upravni odbor traži da se sagleda mogućnost donošenja rješenja za ovu situaciju po uzoru na zemlje regiona, konkretno Hrvatsku, koja je, prepoznajući problem, usvojila Uredbu o kriterijumima usklađivanja cijena sa promjenama na tržištu. Trenutno je u Crnoj Gori, po Zakonu o javnim nabavkama, taj mehanizam isključen i cijene su fiksne.
Takođe, Upravni odbor poziva nadležne da se, ne čekajući odluku Srbije o deblokiranju izvoza u zemlje regiona, što prije pronađu alternativna tržišta za snabdijevanje Crne Gore uljem i brašnom, jer je, prema riječima predstavnika trgovinskih lanaca, stanje zaliha ovih proizvoda alarmantno.
Upravni odbor je na pomenutoj sjednici utvrdio predloge finansijskog i izvještaja o radu ove asocijacije za 2021. godinu. Usvojeni su pravilnici o nagradama Komore, te kancelarijskom i arhivskom poslovanju. Donijete su odluke o izboru članova Odbora za dodjelu Nagrada PKCG, kao i članova odbora udruženja špeditera, te bankarstva, drugih finansijskih organizacija i osiguranja.
Privrednici ocjenjuju da je Crnoj Gori potrebna snažna Privredna komora koja će još spremnije, organizovanije i brže odgovoriti potrebama ekonomije, naročito u uslovima krize i narušenom ambijentu za poslovanje. Oni smatraju da Komora treba da radi u punom kapacitetu na privlačenju novih investicija i doprinosi kreiranju predvidljivijeg ambijenta za njihovu realizaciju.
Upravni odbor je donio odluku da se uputi novčana pomoć Privrednoj komori Ukrajiine u iznosu od 10.000 eura.