Mirsad Mujević izabran za predsjednika Osnovnog suda u Rožajama

0
1953

Na petnaestoj sjednici Sudskog savjeta obavljen je intervju sa kandidatima koji su se javili na javni oglas za predsjednika Osnovnog suda u Rožajama.

Nakon sprovedenog zakonskog postupka i utvrđenih rang listi, Savjet je donio odluku da se za predsjednika Osnovnog suda u Rožajama izabere sudija tog suda Mirsad Mujević.

Stoji u odluci Sudskog savjeta.

Mujević je rođen u Rožajama 1976. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prštini. Za sudiju Osnovnog suda u Rožajama izabran je 2012. godine.