Bira se novi Odbor direktora Pošte Crne Gore

0
1397

Ministarka ekonomije u Vladi Crne Gore Dragica Sekulić uputila je vladinoj Komisiji za kadrovska i administrativna pitanja prijedlog da se za članove Odbora direktora Pošte Crne Gore AD – Podgorica izaberu:

1. Milan Martinović, dipl.Ing. mašinstva;
2. Dr Jaho Pepić, doktor medicine rada;
3. Mirsad Džudžević, master menadzer – ekonomija;
4. Aleksandar Ljumović, diplomirani pravnik;
5. Branko Femić, pogonski inžinjer.

Dosadašnjem predsjedniku i članovima Odbora direktora, u skladu sa članom 27 Statuta Pošte Crne Gore AD – Podgorica, ističe mandat na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Osnivača, na kojoj se razmatraju Godišnji izvještaj o radu i finansijskom poslovanju sa revizorskim izvještajem, a u skladu sa članom 25 Statuta Pošte Crne Gore AD – Podgorica, Vlada kao osnivač ima ovlašćenja Skupštine.