Država do kraja godine u Rožaje ulaže 3 miliona eura

0
920

Govoreći o investicijama iz Kapitalnog budžeta koje se odnose na opštinu Rožaje premijer Marković je na nedavnom Premijerskom satu kazao da je za opštinu Rožaje opredijeljeno skoro 3 miliona eura.

Planirano je da se do kraja godine završe projekti rekonstrukcije aneksa objekata osnovnih škola u Baću i Kalačama, izgradnja i rekonstrukcija vodovoda na području Bukovica – Radetina te započeti radovi na modernizaciji lokalnih puteva i rekonstrukciji gradskih saobraćajnica.

Takođe, višegodišnji projekti kao što su: izgradnja puta Rožaje-Štedim za potrebe Ski centra Hajla, izgradnja: vrtića, gradske pijace, sportske sale gimnazije i srednje stručne škole, školskog igrališta u Bukovici, vodovoda Ćosovsko vrelo – Lovnica, zatim projekat uređenje korita rijeke Ibar – sprovode se planiranom dinamikom sa rokom završetka u 2019. godini.

Premijer Duško Marković je istakao da se niko ne smije igrati sa državnim novcem i da svi izvođači moraju poštovati ugovorene rokove. Vrlo je jednostavno – Ili će biti tako ili ćemo raskidati ugovore i tražiti nove izvođače!

I svi do jednog mogu očekivati da svakog dana, u svakom trenutku, mogu odlučiti da se i lično uvjerim u dinamiku radova na terenu.