OO DPS Rožaje jednoglasno protiv ostavke Bećira Kalača

0
1267

U Rožajama je održana sjednica OO DPS -a na kojoj su analizirani rezultati minulih lokalnih izbora.

Sjednici je prisustvovao koordinator DPS za Rožaje Mevludin Nuhodžić.

Statutom DPS-a je predviđeno da u slučaju da opštinska organizacija Partije ne ostvari zadovoljavajući izborni rezultat, predsjednik Opštinskog odbora bude dužan da nakon objavljivanja zvaničnih rezultata svoju funkciju stavi na raspolaganje Opštinskom odboru.

Shodno tome predsjednik OO DPS-a Rožaje Dr. Bećir Kalač je ponudio ostavku koja je jednoglasno odbijena sa 98 glasova protiv.

Profesor Kalač rođen je 1958. godine u Rožajama. Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom gradu, a Ekonomski fakultet u Prištini. Magistrirao je 2000. godine na temu ,, Dinamika poslovnog uspjeha preduzeća u funkciji ciklusa reprodukcije “.

Takođe, na Univerzitetu u Prištini 2005. godine odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom ,, Uspostavljanje finansijskih tržišta i uključivanje preduzeća na finansijsko tržište“ .

Objavio je oko 50 naučnih radova, autor je i koautor više univerzitetskih udžbenika. Kalač radi i kao profesor na Univerzitetu u Novom Pazaru.