Nurković: Sretan 20. novembar, Dan Sandžaka

0
246

Dan Sandžaka ukazuje na istinsku privrženost Bošnjaka sveukupnim vrijednostima slobodnog i demokratskog svijeta koji u različitostima prepoznaje bogatstvo za napredak.

Obilježava se u znak sjećanja na događaj iz 1943.godine, kada je u Pljevljima osnovano Zemaljsko antifašističko Vijeće narodnog oslobođenja Sandžaka (ZAVNOS), kao važan regionalni organ koji su predvodili veliki ljudi -vizionari i slobodari – antifašisti posvećni univerzalnim vrijednostima – pravde, jednakosti i društva u kome će čovjek zbiljski biti slobodan i svoj.

ZAVNOS je tada uspostavljen na postulatima vjerske, nacionalne pa i rodne ravnopravnosti. Na prvom zasijedanju, kojem su prisustvovala 252 delegata, izabrano je Vijeće od 62 vijećnika, među kojima je bilo i pet žena, a među izabranim vijećnicima bilo je pripadnika svih sandžačkih nacionalnosti i vjera. Širom Jugoslavije Bošnjaci su dali značajan doprinos antifašističkoj narodno oslobodilačkoj borbi i svim demokratskim dostignućima koja i danas moramo braniti od kleronacionalističkih nasrtaja na manje brojne narode i samu državu.

Stoga upozoravamo političare u Crnoj Gori, državne organe, institucije i predstavnike međunarodne zajednice, da je izbor kandidata za Tužilački savjet i Ustavni sud, bez kompetentnih predstavnika manjinskih naroda, u potpunoj suprotnosti sa temeljnim vrijednostima antifašizma i evroatlanskih integracija.

Bošnjaci se nikada neće pomiriti sa takvim desničarskim tendencijama i vazda će biti na strani multietničke, demokratske i građanske Crne Gore.
U tom kontekstu, Dan Sandžaka – moderne pogranične regije simbolički je podsjetnik koji nas povezuje i obavezuje da zajednički, brinemo o raskošnoj kulturnoj baštini, tradiciji, savremenim potrebama i perspektivama. Da cijeneći druge, cijenimo sebe insistirajući na punoj zaštiti i ostvarivanju individualnih i kolektivnih prava, njegovanju i razvijanju autentičnih vrijednosti u obrazovanju, kulturi i drutštvenom životu.

U ime Bošnjačkog vijeća i u svoje ime, svim građankama i građanima, kao i onima koji su daleko, a Sandžak im je u srcu, čestitam 20. novembar , Dan Sandžaka.

Predsjednik,
Ejup Nurković, s.r.