VLADA: Dozvoljeno nošenje hidžaba u javnoj upravi

0
620

Ministarstvo javne uprave danas je saopštilo da je dozvoljeno nošenje hidžaba u javnoj upravi. Oni su reagovali nakon medijskih napisa i različitih interpretacija i tumačenja u  javnosti odredaba Etičkog kodeksa koje se odnose na izražavanje vjerskih obilježja državnih službenika i namještenika u državnim organima.

Ministarstvo javne uprave poručuje da je Etički kodeks državnih službenika i namještenika urađen u skladu sa najboljom praksom zemalja EU i država regiona.

“Podsjećamo da, na osnovu Etičkog kodeksa, državni službenik mora biti prikladno i uredno odjeven i načinom odijevanja ne smije izražavati političku, vjersku ili drugu ličnu pripadnost koja bi mogla da dovede u sumnju njegovu nepristrasnost i neutralnost u vršenju poslova, što u svakom konkretnom slučaju cijeni starješina državnog organa, u skladu sa standardima odijevanja koje svojim aktom propisuje”, poručuju iz resora Suzane Pribilović.

Napominju da su standardi odijevanja na radu u državnim organima Crne Gore usklađeni sa najboljim evropskim praksama.

“U skladu sa tim nošenje hidžaba, brojanice,  samo po sebi ne predstavlja neprikladno odijevanje u smislu Etičkog kodeksa niti može dovesti u sumnju nepristranost i neutralnost u vršenju poslova državnog službenika.   Cilj Etičkog kodeksa je uspostavljanje istih standarda i pravila ponašanja za sve zaposlene u državnim orgaima, bez obzira na političku, vjersku ili drugu ličnu pripadnost.U slučaju sumnje da je došlo do povrede propisanih pravila i građani i zaposleni mogu se obratiti pritužbom starješini državnog organa”, kazali su u MJU.