Zaplijenjeno 24 kubika drvne građe, pojačan nadzor u svim opštinama

0
363
U zajedničkoj akciji Vladinog Koordinacionog tima za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu i predstavnika OB Žabljak, izvršena je zapljena oko 24 kubika drvne građe koja je bila stavljena u promet sa nepropisnom dokumentacijom.

Tom prilikom utvrđeno je da je B.I. iz Nikšića trasportovao građu tehničkog drveta koja je otpremljena sa područja PJ Pljevlja. Osnovana je sumnja da je B.I. vršio nelegalan transport drvne građe crnog bora, bez propisne dokumentacije, sa teritorije PJ Pljevlja, a koje je po rješenju te šumske uprave putem maloprodaje dato na korišćenje stanovništvu koje živi u ruralnom području.

Protiv odgovornih lica u cijelom lancu “od šume do puta” biće pokrenuti odgovarajući postupci pred nadležnim organima.

Zaplijenjena građa je propisno privremeno oduzeta do okončanja postupka i smještena u lokalnom prerađivačkom pogonu na Njegovuđi.

Napominjemo da se ovih dana vrši pojačan nadzor na svim prevoznicima drvne građe na teritoriji svih opština od strane nadležnih organa i da će svi prekršaji ove ili slične prirode biti sankcionisani.

Od početka aprila, kada je odlukom Vlade počeo sa radom Koordinacioni tim za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu, postignuti su evidentni rezultati na otkrivanju nelegalnih aktivnosti u ovoj oblasti. Kao rezultat pojačane administrativne i terenske kontrole, kao i ojačane međuresorske saradnje otkriveno je i procesuirano više slučajeva bespravnih aktivnosti, i to protiv konkretnih lica, a ne NN lica, kao što je bio čest slučaj ranije. Konkretno, od aprila je podnijeto 18 krivičnih prijava protiv poznatih lica, a 4 službenika Uprave za šume su udaljena sa posla.

Stoji u saopštenju Ministarstva poljoprivrede.