U četvrtak zasijeda lokalni parlament

0
126

Jedanaesta redovna sjednica Skupštine opštine Rožaje biće održana u četvrtak, 29. februara, sa početkom u 11 sati. Za ovo skupštinsko zasijedanje usaglašen je dnevni red od 12 tačaka.

Odbornici će razmatrati predlog Odluke o određivanju v.d. sekretara Skupštine opštine Rožaje.

Raspravljaće o Godišnjem izvještaj rada Skupštine za 2023. i Programu rada za za 2024.godinu.

Na dnevno redu naći će se i Odluka o utvrđivanju cijena usluga DOO “Vodovod i kanalizacija“ za 2024.
Odbornici  bi trebalo da daju saglasnost na Odluku predsjednika Opštine o prestanku mandata potpredsjednicima opštine Rožaje.

Predloženi dnevni red, 11. redovne sjednice SO, obuhvata i razmatranje i usvajanje Programa rada sa finansijiskim izvještajima za 2024. godinu, preduzeća i ustanova čiji je osnivač skupština.

Direktan prenos skupštinskog zasijedanja, od 11 sati, možete pratiti samo na programima RTR.