Štete ogromne: Potkornjak napao šume smrče na sjeveru i uslovio sušenje

0
219

Zaposleni u Upravi za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore prilikom svakodnevnih aktovnosti na terenu uočili su sušenje šuma u šest opština na sjeveru Crne Gore.

Na inicijativu direktora Uprave Armina Mujevića formirane su komisije čiji je zadatak bio da analiziraju stanje na terenu i da utvrde mjere kojima bi se spriječilo dalje propadanje stabala.

Šef područne jedinice Uprave za šume Rožaje Alen Kalač kazao je u Jutarnjem programu Televizije Crne Gore “Volim ljeto” da su u nekim opštinama uočene ozbiljne šetete odnosno intenzivno sušenje šuma koje se desilo u ovoj i pethodnoj godini.

Komisija je pregledom zaraženih područja ustanovila da su šume pretežno smrče napadnute potkornjakom i u ovoj i pethodnoj godini da su ogromne površine zahvaćene. Komisija je dala mjere zaštite koje se moraju primijeniti. Moramo krenuti od najstrožijih mjera a to je sječa gdje se površine zahvaćene potkornjakom moraju ukloniti. Sječa se mora odmah izvršiti tako da smo u Područnoj jedinici Rožaje odmah krenuli sa akcijom mjera sječe. Pored sječe, predloženo je i da se postave feromonske klopke i to smo učinili na svim lokacijama gdje se nalaze žarišta. One daju odličan rezultat tako da je smo u prethodnom periodu na hiljade jedinki potkornjaka uhvatili i uništili”, kazao je Kalač.

On je kazao da do zaraze potkornjakom dolazi, prije svega, zbog poremećaja klimatskih uslova jer više zime nijesu hladne kao nekada.

“Reagovanjem Uprave za šume spriječili smo dalje širenje. Šteta se mora sanirati. Sa ove dvije mjere smo napravili ozbiljnu situaciju da pokušamo da zaštitimo ostale šume na teritoriji Crne Gore”, kazao je Kalač.

On očekuje da do kraja godine bude okončana sječa zaraženih šuma dok će, kako je naveo, feromosnke klopke ostati i dalje.

Pokornjak je buba – tipična štetočina koja život privodi ispod kore drveta ili u samom drvetu.