Šta je optički internet i optičko kablo

0
20

Popularizacijom YouTube-a, 4K videa, live steam-ova, internet saobraćaj se upetostručio, a kao medijum koji može da odgovori takvim zadacima, izdvojio se optički kabal. Optički internet predstavlja posljednju generaciju internet pristupa preko optičkih kablova koja omogućuje realizaciju najzahtjevnijih servisa u vašoj firmi ili vašem domu. Performanse optičkog interneta su superiorne u odnosu na sve ostale tipove interneta i neke od najzahtevnijih servisa/aplikacija je moguće realizovati samo preko optike. Najnovija tehnologija povezivanja optičkim kablom omogućuje link ogromne propusne moći, minimalnog odziva i velike pouzdanosti.

Optički kablovi

Optički kablovi se sastoje od optičkih vlakana. Postoje kablovi koji sadrže od 2 do 144 vlakna koja se nalaze unutar zaštitnog omotača. Kroz optičko vlakno se prostire svjetlost i to je najveća razlika u odnosu na bakarne kablove kroz koji prolazi električni signal. Zbog toga je optički kabal otporan na sve tipove elektromagnetnih smetnji, može da dosegne i do 200km bez pojačavača i pored toga, svjetlost se brže prostire kroz vlakno. Podjela optičkih kablova je na singlmodne i multimodne. Multimodni kablovi se koriste za distance do 550m, dok se singlmodni kablovi koriste za povezivanje većih udaljenosti. Kontinenti su međusobno spojeni optičkim kablovima i informacija sa jednog kraja svijeta na drugi stiže za svega nekoliko stotina milisekundi. Optičko vlakno je osjetljivo na mehaničko savijanje i to je mana u odnosu na bakarne kablove. Za spajanje optičkih vlakana se koristi proces zavarivanja, takozvano “splajsovanje”.

Fiber to the home (FTTH)

“Fiber to the home” u prevodu, optika do kuće, predstavlja najsavremeniji pristup internetu za kućne korisnike. U pitanju je takav pristup, gdje se u dom korisnika uvodi optički kabal. Samim tim, korisnik dobija brzinu interneta do 1Gbps i kvalitet kakav se koristi u “core” mreži internet servis provajdera. Ovo je trenutno najbolji pristup internetu pošto još uvijek ne postoji servis koji ovakav pristup ne može da isporuči. U današnje vrijeme, u svakom domu postoji bar 5 smart uređaja i uskoro će se omasoviti IoT (Internet of Things) uređaji i svaki od njih radi preko wifi-a i koristi internet. Veliki download i upload, strimovanje live videa, bekapovanje fajlova na cloud servis, gledanje 4k video klipova se izvršava neprimjetno i bez usporenja na optici. Šta sve dobijate uvođenjem optičkog interneta?

  • Izuzetno brz kućni internet do 1Gbps
  • Veoma pouzdanu internet konekciju
  • Slanje/Prijem multimedijanih sadržaja nevjerovatnom brzinom
  • Mogućnost da koristite najsavremenije i najzahtjevnije internet servise
  • Garantovani kvalitet usluge
  • Dobijate internet pristup koji nećete morati da menjate u budućnosti

Brzina optičkog interneta

Pošto optički internet podržava izuzetno velike brzine prenosa, samim tim smanjujete vrijeme čekanja prilikom preuzimanja velikih fajlova ili slanje velikih video fajlova. Na primjer, ukoliko ste na najjačem paketu, preuzimanje hd filma se završava za svega 34 sekunde, preuzimanje serije za 5 sekundi, a 20 omiljenih pjesama za 1 sekundu. Strimovanje live videa u full hd rezoluciji preko YouTube-a ili Twitch-a je nekada bio san, a sada je uz optičke pakete to moguće.