SAFET KALAČ: Treba formirati holding željezničkih preduzeća

0
795

Predsjednik Odbora direktora Željezničke infrastrukture Safet Kalač smatra da je neophodno inicirati reviziju i liberalizaciju koncepta reorganizacije željeznice, a kao model iskoristiti njemačka i slovenačka iskustva koja predviđaju formiranje holdinga svih željezničkih preduzeća

Željeznička preduzeća u Crnoj Gori moraju još tješnje da sarađuju da bi efikasnije poslovala, a boljem poslovanju doprinijelo bi i formiranje holdinga svih željezničkih preduzeća, ocijenjeno je na sastanku u Privrednoj komori (PKCG).

Na sastanku, koji je inicirao predsjednik PKCG Vlastimir Golubović, učestvovali su predstavnici Željezničke infrastrukture, Željezničkog prevoza, Monte Carga i Održavanja željezničkih voznih sredstava.

Predsjednik Odbora direktora Željezničke infrastrukture Safet Kalač smatra da je neophodno inicirati reviziju i liberalizaciju koncepta reorganizacije željeznice, a kao model iskoristiti njemačka i slovenačka iskustva koja predviđaju formiranje holdinga svih željezničkih preduzeća.

Značajnu podršku u tom procesu očekuje od resornog ministarstva i Privredne komore Crne Gore.

Ocijenjeno je da su među najznačajnijim izazovima sa kojima se željeznička preduzeća suočavaju su nepovoljna starosna struktura zaposlenih i nedostatak stručnog kadra. U pravcu njihovog prevazilaženja, njihovi predstavnici su veoma pozitivno ocijenili program dualnog obrazovanja u čijoj realizaciji je Privredna komora partner, te najavili svoje aktivno učešće, prepoznajući njegov značaj za obezbjeđenje buduće radne snage.

“Međutim, ukazali su da Zakon o zaradama državnih službenika i namještenika sa jedne strane i Uredba o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru sa druge negativno utiču na rješavanje kadrovskog problema, te traže podršku Komore u zastupanju njihovih interesa po ovom pitanju pred donosiocima odluka. Takođe ocjenjuju da je Crnoj Gori neophodno fleksibilnije radno zakonodavstvo”, saopšteno je iz PKCG.

Ograničenje za poslovanje predstavlja i primjena Zakona o javnim nabavkama zbog kojeg je poslovanje pojedinih željezničkih preduzeća otežano, pa je predlog da se traži njihovo izuzeće iz primjene ovog Zakona.

Na sastanku je data inicijativa za izmjenu stope PDV-a na prevoz tereta, na način što bi se na ovu vrstu usluge obračunavala niža poreska stopa od 7%, kako bi se postigla konkurentnija cijena transporta i bolje valorizovali kapaciteti Montecarga, Željezničke infrastrukture i crnogorskih luka.

Ocijenjeno je i da Privredna komora, kroz bilateralne susrete sa privrednicima iz okruženja i inostranstva može da doprinese uspostavljanju novih partnerstava sa crnogorskim željezničkim preduzećima i većem korišćenju njihovih kapaciteta.

U susret najavljenom nastavku rekonstrukcije pruge Beograd-Bar u Srbiji, koja će privremeno značajno otežati, pa dijelom i onemogućiti saobraćanje vozova, te negativno uticati na rad crnogorskih željezničkih preduzeća, učesnici sastanka su istakli potrebu da se u budućnosti razvije željeznički saobraćaj ka više destinacija, između ostalog preko Bosne i Hercegovine ka EU.

Uspostavljanje željezničkog saobraćaja sa Kosovom značajno bi doprinijelo većem prevozu tereta, ocijenjeno je na sastanku.