Reagovanje povodom teksta “Zabranjeno nošenje hidžaba u javnoj upravi „

0
1503

Reagovanje predsjednika BNV povodom teksta “Zabranjeno nošenje hidžaba u javnoj upravi „ prenosimo u cjelosti.

Poštovani,

Trudeći se da razumijemo težnju medija da tedencionalističkim i senzacionalističkim naslovima skrenu pažnju sa aktuelnih, važnijih dešavanja u državi, ukazujemo da tekst objavljen na portalu CDM pod naslovom “Zabranjeno nošenje hidžaba u javnoj upravi„ predstavlja opasno i pogrešno tumačenje zakona.

Crna Gora, kao građanska, multinacionalna i multikonfesionalna država, koja nastoji da postane punopravna članica EU, obavezna je da prihvati načela slobode, demokratije i ljudskih prava kroz niz dokumenata, potpisanih sa EU i njenim državama članicama.

Postoji niz dokumenata kojima je regulisana ova tematika, od kojih ćemo pomenuti neke:

Evropska konvencija o ljudskim pravima, član 9: “Svako ima pravo na slobodu misli, savjesti i vjere: ovo pravo uključuje slobodu da promjeni vjeru ili uvjerenje i slobodu, sam ili zajedno sa drugima i javno ili privatno, da manifestira svoju vjeru ili uvjerenje, obredom, propovijedanjem i vršenjem vjerskih dužnosti i rituala.“

Ugovor o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Islamske zajednice u Crnoj Gori, član 14:

“Vjernik koji prema nacionalnoj pripadnosti, vjeroispovijesti ili običajima nosi kapu ili maramu kao sastavni dio nošnje, može biti fotografisan sa kapom ili maramom i ne može biti neposredno i posredno diskriminisan prilikom zaposlenja, kao zaposleni, u postupku pred državnim organima i u sistemu obrazovanja kao učenik i student.”

Apelujemo na medije da se u budućnosti prvenstveno pridržavaju novinarskog kodeksa i da, bez konsultovanja i ranijeg provjeravanja , ne objavljuju sadržaje koji mogu na bilo koji način uznemiriti i poremetiti međuvjerski i međunacionalni sklad.

Predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori

Mirsad Džudžević